FUEN-ov slavenski odjel »Djelatna zajednica slavenskih manjin« (DZSM/AGSM) zbog korone raspravljao putem interneta o aktualni tema i termini

Djelatna zajednica slaven­skih manjin (DZAM/Arbeitsgemeinschaft slawischer Min­derheiten/AGSM) unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN), je krajem miseca junija održala svoju prvu online-sjednicu. Pokidob se DZAM zbog pandemije koronavirusa od novembra lanjskoga ljeta već nije mogao sastati su organi­zirali konferenciju putem in­terneta pod peljanjem Slo­venca Matiza Germovšeka iz uprave FUEN-a u Flensburgu.

Kršćan i prosvitljena Europa jako žalu zbog Aje Sofije i se boju podjele Istoka i Zapada

Petar Tyran

Stalno Erdoğanovo nagražanje, da će pustiti iz­biglice da poplavi države Europske unije ako mu ova ne daje još već pinez. D­a­kle neprestano ucjenjuje (erpressen) EU. U medjuvrime­nu su turski ods. muslimanski nemiri poplavili jur i Beč, za ke se sada jur i službeno tvr­di da bi iza toga stala i tajna služba Turske i nje predsjednika Recepa Tayyip Erdoğana. A kao vrhunac svih tih „provokacijov“ protiv krš­ćan­skoga odnosno prosvitljenoga (aufgeklärt) Zapada sada još i pretvaranje Aje Sofije u džamiju. Puno je toga, na čem Zapad momentano ima gristi, žvakati i probaviti.

Van der Bellen, Milanović i Pahor o po­slje­dica ke je u Europi iz­a­zv­a­la pandemija koronavirusa

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović boravio je u srijedu, 8. julija u djelatnom po­sjetu Austriji kade je sudjelovao na trilateralnom sastan­ku s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom i slovenskim pred­sjednikom Borutom Paho­rom. Trilateralni sastanak trojice predsjednikov održali su u pa­lači Hofburg. Van der Bellen i Milanović i Pahor razgova­rali su, izmed ostaloga, o po­sljedica ke je u Europi iz­a­zv­a­la pandemija koronavirusa.

Tagovi: 

Hvalabogu je opet krenula hrvatska scena — još bojažljiva i preplašena, ali ipak je!

Petar Tyran

Virtualna komunikacija je jedno. Konkretno sha­djanje i sastajanje je ipak nešto drugo. Imamo za nami tajedne i misece uglavnom virtualnih sastankov — imali smo video-sastanke i vi­deo-konferencije. Naučili smo se još i kako s tim zaha­djati: da dižemo ruku ako ka­nimo nešto reći, da isključimo zvuk i da ne govorimo svi najednoč. Naučili smo se i na to, da ako smo isključili i sliku i zvuk, mogli smo još i nešto drugo učiniti u ti virtualni sje­dnica — mogli smo još i malo zaspati pri tom sastanku i nigdo nije opazio, a još manje nas je mogao ki za to kritizirati. Nekako smo se na­učili na to, da već ne tribamo izajti iz stana, iz svoje hiže, da se već ne tribamo dignuti sa stolca i ne micati od kom­pjutora, laptopa, iPada…

Austrija vraća najviši stupanj upozore­nja za zemlje zapadnoga Balkana: „Pod svaku cijenu otpovidajte putovanja“

Ministrica integracije Susanne Raab apelirala je na već od pola milijuni gradjanov Austrije s korijeni u jednoj od navedenih zemalj, da otkažu pu­tovanja u zemlje porijekla.

BEČ — Austrijski ministar vanjskih poslov A. Schallenberg, ministar zdravlja R. Anschober, minis­tar unutarnjih poslov K. Nehammer i ministrica za integraciju S. Raab u srijedu su na novinskoj konferenciji u Beču izvijestili javnost da s obzirom na naglo pove­ćan broj novih zarazov u Austriji, od kih se odredjeni broj povezuju s povratniki iz područja Zapadnoga Balkana, Austrija je izdala upozorenje najvišega sigurnosnoga stup­nja (6) za putovanja u zemlje Zapadnoga Balkana.

U Beču izvršena primopredaja predsjedanja Vijećem EU-a izmed Hrvatske i Nimške

Zajedničkim foto-terminom na „Würstelstandu“ (virštl­štandu) Bitzinger prik puta poznatoga bečkoga Albertina-muzeja hrvatski velepo­sl­a­nik u Austriji Daniel Glun­čić, nimški veleposlanik Ralf Beste i peljač austrijskoga predstavničtva Europske komisije u Beču Martin Selmayr obilježili su primopredaju predsjedanja Vijećem EU-a izmed Hrvatske i Nimške. Veleposlanik Glunčić čestitao je veleposlaniku Besteu tr mu zaželio sve najbolje za predsjedanje Nimške EU-om do kraja ovoga ljeta.

Tagovi: