Primarne oznake

Datum:

13/07/2020 - 18:30

Vincjet (13. juli) — Fatimsko svečevanje u crikvi s farnikom Brankom Kornfeindom i s Klapom Dičaki; pandiljak, 13. VII. (18.30 sveti Očenaši i spovid, 19.00 sv. maša i ophod svićami).