Na engleskom laglje, na nimškom jur dost teško — ali na hrvatskom teško za provesti

Petar Tyran

Zaista su sada mladi haovci u duhovnom okr­u­ženju glavnoga uredni­ka Novoga glasa krenuli na­javljenim putem i su išli onli­ne s ovim informativnim lis­tom Hrvatskoga akademskoga kluba. S čisto novimi idejami, prijevodi na nimški ili hrvatski, s audio-prinosi i uza to redovito aktualizirano. Do­kaz je ovo zato da ima poten­cijal med mladimi lju­di ki ka­nu pak i znaju pisati na hrva­t­skom — a to još i kako! Bilo to Viktorija Wagner, Dijana Jurković, Matthias Wagner, naravno Konstantin Vlašić a pred svim i Tereza Grandić.

Pooštrene su koronamjere u Austriji

Putniki iz rizičnih zemalj s jugoistoka Europe, prem ne­gativnoga Pcr testa, moraju u samoizolaciju. „Novo po­o­štravanje: Ni negativan test ne pomaže. Za putnike iz rizičnih zemalj 14 dnevna ka­rantena pri ulasku u Austriju“, „Prem negativnoga te­sta: Po odmoru na Balkanu obvezna karantena“, „Ulazak u Austriju iz rizičnih zemalj vrijeda samo s negativnim Pcr-testom“, samo su neki od naslovov na portali austrijskih medijov ki u srijedu navečer, 22. julija pozivajući se na austrijsku novin­sku agenciju Apa, izvješćavaju kako ćedu od petka svi putniki iz rizičnih zemalj, ki želju ući u Austriju, prem negativnoga Pcr testa na k­o­ronavirus obvezno morati i u 14-dnevnu samoizolaciju.

Hrvatska u skupini „stabilnih zemalj“, BiH i Srbija na popisu 32-ije „rizične“

Austrijsko ministarstvo zdr­a­vlja u petak, 24. julija ka­s­no navečer objavilo je pri­op­ćenje o upeljanju novih ogr­a­ničenj za putnike iz 32 rizič­ne zemlje ili rizičnih podru­čjev pri ulazu u Austriju, ka je stupila na snagu u pandi­ljak, 27. julija u polnoć, a uzrok je znatan porast bro­ja novozaraženih u ti zemlja. Od pandiljka ulazak u Austriju iz 32 rizične zemlje sa­mo s korona tes­tom, Hrvat­ska je u skupini „stabilnih zemalj“ bez og­ra­ničenj.

Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

VELIKI BORIŠTOF (do 4. septembra) — Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović s djeli članov umjetničke zajednice KG Gradišće, ka je utemeljena 2004. ljeta (* Ilse Lichtenberger * Elke Mischling * Johannes Ram­sauer * Pierre Schrammel * Hans Wetzelsdorfer *) i čiji je cilj da pr­ezentira suvrimenu umjetnost visoke kvalitete u Austriji i prik granic.

Tagovi: 

Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina

Datum: 
čet, 08/06/2020 - 20:00

UZLOP — Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina; točnije informacije tel. 02684/2209
www.cselley-muehle.at

- Četvrtak, 6. augusta Tamburica Cindrof (20.00)
- Četvrtak, 13. augusta Tamburica Uzlop (20.00)
- Četvrtak, 20. augusta Tamburica Štikapron (20.00)
- Četvrtak, 27. augusta Tamburica Trajštof (20.00)

Pri svakom vrimenu, ulaznina: dobrovoljni dari — uz rezervaciju stolov info@cselley-muehle.at

Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina

Datum: 
čet, 08/27/2020 - 20:00

UZLOP — Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina; točnije informacije tel. 02684/2209
www.cselley-muehle.at

- Četvrtak, 6. augusta Tamburica Cindrof (20.00)
- Četvrtak, 13. augusta Tamburica Uzlop (20.00)
- Četvrtak, 20. augusta Tamburica Štikapron (20.00)
- Četvrtak, 27. augusta Tamburica Trajštof (20.00)

Pri svakom vrimenu, ulaznina: dobrovoljni dari — uz rezervaciju stolov info@cselley-muehle.at

Likud poziva opet na Kaštelski koncert

Datum: 
sub, 08/15/2020 - 17:00

FILEŽ (15. august) — Po veliki uspjehi u prošli ljeti poziva dru­št­vo Likud opet na Kaštelski koncert u dvoru kaštela, pod vedrim nebom;

za sigurnost publike u ko­ronačasu su predvidjene sve potribne mjere polag zakona, za ma­ksimalno 200 gostov;

subotu, 15. VIII. (17.00), u glavnom programu će koncertirati u Europi po­znati glasoviti ansambl Hudaki Village Band iz Ukrajine; nave­čer (20.00), zasvirat ćedu tamb­u­rice; catering će poslužiti gastronomija Hammerl & Platter;

Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina

Datum: 
čet, 08/20/2020 - 20:00

UZLOP — Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina; točnije informacije tel. 02684/2209
www.cselley-muehle.at

- Četvrtak, 6. augusta Tamburica Cindrof (20.00)
- Četvrtak, 13. augusta Tamburica Uzlop (20.00)
- Četvrtak, 20. augusta Tamburica Štikapron (20.00)
- Četvrtak, 27. augusta Tamburica Trajštof (20.00)

Pri svakom vrimenu, ulaznina: dobrovoljni dari — uz rezervaciju stolov info@cselley-muehle.at