DOBRO JUTRO AUSTRIJA iz veleopćine Filež — Jako dobro su prošli ljudi i intervjui

U Filežu je petak jutro, 8. novembra gostovala jutarnja televizijska emisija Orf-a Dobro jutro Austrija. Moderatori Eva Pölzl i Martin Ganster su se od pol sedme do pol desete javljali iz mobilnoga studija pred fileškom crikvom i su peljali razgovo­re s različnimi prominentnimi ljudi, tako i poduzetnikom Ferijem Felli­­ngerom, stručnjakinjom za biljke Ir­e­nom Bucolić ili krčmaricom Romy Prandler.

Teško je diskutirati s ljudi ki ili iz ide­olo­ških ili jezičnih uzrokov ne čitaju HN!

Petar Tyran

Na početku neka, stoji jedna rečenica iz govoora glavnoga urednika Faltera, Armina Thurnhera, koga je držao prilikom otvaranja buch wien 19 dana 6. no­vembra. Iako u drugom kontekstu ovde jako dobro slu­ži i u vezi s Hrvatskimi novinami. Thurnher je rekao uz ostalo „Mi ne čitamo ča je napisano, mi čitamo ča ni­smo čitali…“. Diskusija o HN u Hrvatskom akadem­skom klubu (vidi i izvješćaj na 3. stranici) je jasno i zapravo udarno pokazala, da znatan dio publike diskutira o nečem ča uopće ne pozna, bolje re­čeno ča uopće ne čita. Ali se uključuju u diskusiju s ponekad pro, većim dijelom i kon­tra stavom jer im to upravo paše u njeve ideološke, političke ili znamda još i jezične koncepte. A s većega se još i dogodi — a to je fenomen ko­ga poznamo ne samo iz hrvatske ili novinarske scene — da se dva ekstremni poli, recimo ekstremna livica i krajna desnica najdu u navodnom istom cilju: nešto kategorično odbiti ili potribovati radikalnu promjenu. Ali svaki na­ravno u svoj smir i pravac. No, to u toku diskusije već ne dojde do izražaja. Tako da obadva u tom trenutku mislu, su još i uvjereni da zastupaju jedan tr isti cilj. 

Pristup Pelješkomu mostu gradit ćedu Austrijanci za 64 milijuni eurov

Službenom objavom odluke Hrvatskih cest 8. novembra da se izgradnja pristupne ce­ste Pelješkomu mostu na di­onici Duboka-Šparagovići/ Zaradeže dodili austrijskomu Strabagu, počeo je teći rok od deset dani za žalbe drugih ponuditeljev na tu od­luku pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.

Tagovi: 

Odgovor mladim hakovcem na pitanje o HN

U okviru svojih hakovskih če­tvrtkov jednoč u misecu u pro­storija Hrvatskoga centra u Beču Hrvatski akademski klub (Hak) je četvrtak, 7. n­o­vembra navečer opet pozvao na informativni večer s disk­u­sijom o budućnosti Hrvat­skih novin (HN). Polag uvodnih riči pred­sjednice Hak-a, Ve­re Bu­ranić išlo je predsjedni­čtvu Hak-a za informiranje javnosti o aktualnoj situaciji Hrvatskih novin u pogledu na to kako će pojti dalje po danu X kada će na mjesto aktualnoga glavnoga uredni­ka Petra Tyrana morati stupiti negdo drugi ili znamda još i cijeli tīm urednikov i suradnikov — iako prem najavov sa svih stran da P. Tyran mo­ra vrijeda pojti u mirovinu polag njegovih riči uopće još nije odlučeno kada će (m­orati) pojti u mirovinu.

Kolo-Slavuj — koncerti i pre­zentacija božićne CD-jke »Zajačimo maljahnomu«

Datum: 
čet, 12/05/2019 - 18:30

ČAKOVEC (HR) — nedilja, 1. XII. (16.00) u Crkvi sv. Nikole biskupa

DEVINSKO NOVO SELO (SK) — četvrtak, 5. XII. (18.30) u Crikvi Duha Svetoga

BEČ — utorak, 10. XII. (19.00) u crikvi St. Elisabeth, 4. Argentinierstraße/St. Elisabethplatz

UZLOP — subotu, 14. XII. (19.00) u farskoj crikvi

Kolo-Slavuj — koncerti i pre­zentacija božićne CD-jke »Zajačimo maljahnomu«

Datum: 
uto, 12/10/2019 - 19:00

ČAKOVEC (HR) — nedilja, 1. XII. (16.00) u Crkvi sv. Nikole biskupa

DEVINSKO NOVO SELO (SK) — četvrtak, 5. XII. (18.30) u Crikvi Duha Svetoga

BEČ — utorak, 10. XII. (19.00) u crikvi St. Elisabeth, 4. Argentinierstraße/St. Elisabethplatz

UZLOP — subotu, 14. XII. (19.00) u farskoj crikvi

Kolo-Slavuj — koncerti i pre­zentacija božićne CD-jke »Zajačimo maljahnomu«

Datum: 
ned, 12/01/2019 - 16:00

ČAKOVEC (HR) — nedilja, 1. XII. (16.00) u Crkvi sv. Nikole biskupa

DEVINSKO NOVO SELO (SK) — četvrtak, 5. XII. (18.30) u Crikvi Duha Svetoga

BEČ — utorak, 10. XII. (19.00) u crikvi St. Elisabeth, 4. Argentinierstraße/St. Elisabethplatz

UZLOP — subotu, 14. XII. (19.00) u farskoj crikvi

Kolo-Slavuj — koncerti i pre­zentacija božićne CD-jke »Zajačimo maljahnomu«

Datum: 
sub, 12/14/2019 - 19:00

ČAKOVEC (HR) — nedilja, 1. XII. (16.00) u Crkvi sv. Nikole biskupa

DEVINSKO NOVO SELO (SK) — četvrtak, 5. XII. (18.30) u Crikvi Duha Svetoga

BEČ — utorak, 10. XII. (19.00) u crikvi St. Elisabeth, 4. Argentinierstraße/St. Elisabethplatz

UZLOP — subotu, 14. XII. (19.00) u farskoj crikvi