Primarne oznake

Datum:

08/12/2019 - 15:00

NOVA GORA (8. decembar) — Adventski koncert dvojezičnoga pjevačkoga zbora Nova Gora i Tamburice Nova Gora;

nedilju, 8. XII. (15.00) u farskoj crikvi.