Izašlo novo izdanje zbornika gradišćansko hrvatskih jačak »Jačkar«

»Jačkar — Hrvatske narod­ne jačke iz Gradišća« mogao bi biti takorekuć sveto pis­mo svim ki se bavu narod­nom glazbom i tradicional­nimi hrvatskimi jačkami u povijesnom Gradišću, dakle u današnjoj Austriji, Madjar­skoj i Slovačkoj. Prezentacija no­votiskanoga i komentiranoga »Jačkara« je bila subotu, 19. oktobra u Hrva­t­skom Jandrofu u Slovačkoj. Filip Tyran je prezentirao ov reprint pjesmarice ku su du­hovnik Martin Meršić ml. i Vinko Žganec izdali 1964. ljeta u Čakovcu.

Tagovi: 

Veleposlanik Austrije u Hrvatskoj Vuketić za nastupni pohod odabrao je Medjimurje

U Medjimurskoj županiji d­u­ga ljeta posluje 11 austrijskih tvrtkov, firmov, a Austrija je po svi parametri prva na listi zemalj s kimi je ostvarena do­bra suradnja, ča je potvrdio i pohod veleposlanika Austrije u Hrvatskoj, NJ.E. M. Vuketića i direktorice Au­strij­skoga ureda za vanjsku tr­go­vinu, Sonje Holocher-Ertl.

Tagovi: 

Handke ima i nam nešto reći — a zaslužuje i našu otvorenu kritiku

Petar Tyran

Zač u Hrvatski novina pi­šemo o Petru Handke­u i o Nobelovoj nagradi za literaturu? Nimamo važni­jih temov, opće kad nimamo dovoljno sredstav, da sve to objavljujemo ča bi bilo po­tribno i ča bi se dostajalo za tajedne novine ke po svojoj nakani imaju i karaktera dne­vnih novin? Zač i mi pišemo o Handkeu, kad ionako svi pišu za njega — ga napadaju i ga branu, kukavički držu ekvidista­ncu, pljuvaju na nje­ga i ga hvalu, i mu predbacivaju da je zmazani lipotan ili ga uzvišavaju kao nedosti­že­noga umjetnika riči… ?

Prezentacija knjige Rudolfa Hochwartera i vernisaža slik Ericha Novosela, Wolfganga Horvata i Kurta Piebera

Datum: 
uto, 10/22/2019 - 19:30

PINKAFELJ (22. oktobar) — Izložba i prezentacija knjige »immerwieder taucht ein cowboy auf« Rudolfa Hochwartera; vernisaža slik Ericha Novosela, Wolfganga Horvata i Kurta Piebera; izložba je otvorena do 8. XI.; utorak, 22. X. (19.30) u vijećnici, Hauptpl. 1.

Društvo Likud poziva na prvu priredbu „Living books — naši ljudi“

Datum: 
ned, 10/27/2019 - 15:00

FILEŽ (27. okt.) — Društvo Likud poziva na prvu priredbu novoga formata pod nazivom „Living books — naši ljudi“,

bit ćedu predstavljeni zanimljivi, uspješni, istaknuti ljudi iz sela i općine:

Feri Felliger (Pax i pod­uzetnik; Gerištof), mag. Štefan Jahns (jurist i duhovnik; Mjenovo) i inž. Vince Fleischhacker (od Rontija do Afrike; Filež), kakovi su njevi životni puti, posli i projekti, ča su njevi faktori uspje­ha i riziko?;

nedilju 27. X. (15.00), Općinski dom, Glavna cesta 87.

Otvore­nje izložbe i pjesnička večer »U ozračju Nežiderskoga jezera«

Datum: 
sri, 10/23/2019 - 20:00

BEČ (23. oktobar) — Udruga za kulturu »Ri­(je)č-boja-ton« i Hrvatski centar pozivaju na otvore­nje izložbe i pjesničku večer »U ozračju Nežiderskoga jezera« (slikarsto-grafika-poezija-muzika);

pozdravne ri­či Jadranka Klabučar Gros (pre­d­sjednica), o izložbi Ha­nnelore Nenning (akademska slikarica i grafičarka), otvara Vesna Cvje­t­ko­vić (veleposlanica RH u Austriji),