Primarne oznake

Datum:

23/10/2019 - 20:00

BEČ (23. oktobar) — Udruga za kulturu »Ri­(je)č-boja-ton« i Hrvatski centar pozivaju na otvore­nje izložbe i pjesničku večer »U ozračju Nežiderskoga jezera« (slikarsto-grafika-poezija-muzika);

pozdravne ri­či Jadranka Klabučar Gros (pre­d­sjednica), o izložbi Ha­nnelore Nenning (akademska slikarica i grafičarka), otvara Vesna Cvje­t­ko­vić (veleposlanica RH u Austriji),

likovni umjetniki: Anton Frecher, sr. Ruth Lackner, Klaus Müller, Diana Nenning, Hanne­lore Nenning, Susanne Steinbacher, Adolf Tuma;

pjesniki: Wan­da Furtschegger, Jadranka Klabučar Gros, Ana Šoretić, Petar Tyran i Christine Tidl; muzički okvir Josip Čenić (gitara);

srijeda, 23. X. (20.00) u Hrvatskom centru, Schwindgasse 14.