Primarne oznake

Datum:

24/10/2019 - 19:00

BEČ (24. oktobar) — Predava­nje „Otto Wagner i hrvatska arhitektura“, prof. dr. Dragan Dam­janović; četvrtak, 24. X. (19.00) Veleposlanstvo RH, Rennweg 3.