Formira se novo društvo Hrvatski dom Beč

U srijedu, 23. oktobra u hote­lu Marriott u prvom bečkom kotaru održan je prvi u nizu sastankov ki udruga Hrvat­ski dom Beč kani organizirati s hrvatskimi udrugami u Beču kao pripravu u organi­zaciji Prvoga susreta, kongresa hrvatskih udrugov u Austriji, ki će se održati 5. decembra 2019. u repre­zen­tativnom prostoru Austria Center Vienna. Kako je naglasio predsjednik ove nove udruge, poduzetnik Andrej Lucić „Vrlo br­zo ćete viditi učinke našega djelovanja!“

15. Festival hrvatske glazbe u Beču: Anastasia Kobeki­na i Lovre Ma­rušić

Datum: 
uto, 11/05/2019 - 19:00

BEČ (5. novembar) — Ruska violončelistica Anastasia Kobeki­na i hrvatski pijanist Lovre Ma­rušić sviraju kompozicije Beet­ho­vena, Schumanna, Matza, Brahm­sa i Piazzolle;

u okviru 15. Festivala hrvatske glazbe u Beču;

utorak, 5. XI. (19.00) Stara vijećnica.