Zač ne čekati na novi referendum u Vel. Britaniji za exit od Brexita?

Petar Tyran

Kaotične scene su se dogadjale 13. marca u britanskom parlamentu ki je glasao protiv izlaska iz EU bez Sporazuma. Britanska pr­emijerka Theresa May je doživila još jedan poraz, zg­u­bitak ali ipak želji treće glasanje o Sporazumu. Tribao je to biti dan kada parlament preuzima kontrolu nad Bre­xitom. Ali Theresi May je uspilo da i pod kaotičnimi usl­o­vi ipak izbigne potpuni po­raz. Uzvratila je udarac i najavila još jedno glasanje o Sporazu­mu o izlasku iz Europske u­n­ije, ki je prethodnoga dana drugi put zaredom velikom većinom odbijen. Premijerka May je u svakom slučaju us­trajna, ali nje protivniki to jur dugo opisuju kao tvrdoglavost.

Najpopularniji Hrvati u iseljeničtvu su dobili nagradu Večernjakova domovnica

U subotu, 23. marca u ni­m­škom gradu Bad Homburgu dodiljene su ljetošnje nagrade »Večernjakove domovn­i­ce«. Nagrade dodiljuje sva­ko ljeto inozemna redakcija novin Večernji list pojedin­cem, društvam i dogodjajem u hrvatskom iseljeničtvu. La­ni je med dobitniki bio Hrvatski centar u Beču u kategoriji „Najuspješnije hrvat­ske udruge“ a med odlikov­a­nimi su i ljetos opet inicijative i ličnosti iz Austrije. Kao najuspješniju hrvatsku udru­gu je žiri »Večernjakove domovnice« ov put odlikovao Hrvatsku akademsku zajednicu Austrija sa sidišćem u Beču, a nagradu štiteljev ino­zemnoga izdanja dnevnika Večernjega lista je primilo Austrijsko društvo za kroatistiku u Beču. U kategoriji spektakl je nagradu žirija dobila hrvatska manekenka iz Beča, Tihana Babij.

Općine odgovorne samo za školske zgrade

Pred kratkim je Austrijski savez općin dao izdjelati eks­pertizu o podiljenju kompetencijov ča se tiče financira­nje škol. Ovo stručno ispitiv­a­nje i vještačenje potvrdjuje dosadašnje mišljenje općin, da su one odgovorne samo za školske zgrade, je za Hrvat­ski radio Orf-a Gradišće re­kao predsjednik Övp-saveza općin, Leo Radaković. Širom Austrije se općine skrbu za oko 4.300 obaveznih škol i 4.100 čuvarnic i dičjih jaslic. Ukupni stroški za to iznašaju oko 3,4 milijarde eu­rov na ljeto.

Tagovi: 

Hrvatsko-madjarsko-nimška svetačna sv. maša povodom 100. obljetnice pogubljenja farnika A. Semelikera

Datum: 
sri, 04/10/2019 - 17:30

ŠOPRON (10. april) — Hrvatska sekcija Jurske biškupije poziva na proslavu povodom 100. oblje­t­nice hapšenja i pogubljenja farni­ka i mučenika Antona Semelikera u Filežu;

srijedu, 10. IV. (17.30) blagoslov spomenploče (Kolegij Roth Gyula, Lackner Kristóf ul. 7.), trojezična hrvatsko-madjarsko-nimška svetačna sv. maša u Benediktinskoj crikvi (Glavni trg);

spomenploču blagoslovi i mašu pelja András Veres jurski biškup, a mašu muzički oblikuje folklorna grupa Poljanci iz Prodrštofa.

»100 ljet Fileška buna 1919. i smrt farnika Antona Semelikera«

Datum: 
sub, 04/06/2019 - 19:00

FILEŽ (6. i 7. april) — Literar­no i kulturno društvo i Općinska knjižnica Filež pozivaju na veliku spomenpriredbu »100 ljet Fileška buna 1919. i smrt farnika Antona Semelikera«;

program:

subotu, 6. IV. (19.00) igrokaz »Fileška bu­na 1919.« i povijesna analiza Mihae­la Schreibera (općinski dom);