Primarne oznake

Datum:

13/04/2019 - 14:00

MJENOVO (6. i 13. april) — Bib­li­oteka MIM poziva na biljno putovanje i iskanje biljkov s dipl. biljnom pedagogicom Irenkom Bu­colić;

subote, 6. IV. i 13. IV.  (svenek u 14.00);

sastanak kod knjižnice;

prijave ili mejlom ili tel 0680/4015901 (10 € / ca. 3 ure).