Otvaranje izložbe slik i skulpturov hrvatskih umjetnikov „Snovi, Misli, Stvarnost“

Datum: 
čet, 03/28/2019 - 18:30

BEČ (28. marc) — Udruga hrvatskih poduzetnikov u Austriji UhpA poziva na otvaranje izložbe slik i skulpturov hrvatskih umjetnikov „Snovi, Misli, Stvarnost“ (Anton Tonča Frebežar, Julija Stapić, Josip Božičević).

Otvaranje je četvrtak, 28. III. (18.30) u prostorija UhpA

Beč 2., Ausstellungsstraße 27/1 (izložba je otvorena do18. aprila).

Predavanje „Burgenlandkroatische Totenklagen – Rituelle Trauer als Frauendomäne“

Datum: 
čet, 03/21/2019 - 19:00

ŽELJEZNO — Društvo umjetnosti Željezno poziva na predavanje dr. Marka Kölbla „Burgenlandkroatische Totenklagen – Rituelle Trauer als Frauendomäne“

četvrtak, 21. III. (19.00) u društveni prostorija, Joseph Haydn Gasse 1 (slobodni ulaz).
 

Predavanje „Oton Gliha – slikar portreta, pejzaža i gromača“

Datum: 
sri, 03/20/2019 - 18:30

BEČ (20. marc) — Matica hrvatska poziva na izlaganje prof. dr. sc. Ranka Žugaja o velikom hrvatskom slikaru i njegovom o­sobnom prijatelju Otonu Glihi (Črnomelj, 1914. - Zagreb, 1999.) „Oton Gliha – slikar portreta, pejzaža i gromača“ s kim izlagača, osim prijateljstva, veže i diboko poznavanje Glihina opusa;

srijeda, 20. III. (18.30) u Veleposlan­stvu RH, Beč 3.; Rennweg 3.

28. Hrvatski bal AHZ i Miss Supranational hrvatskoga iseljeničtva 2019.

Hrvatski bal postao je tradicija i simbol tr poveznica is­e­ljene i domovinske Hrvat­ske. Organizacijom bala i dru­gi­mi kulturnimi i športskimi m­a­nifestacijami pokušavamo očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet i ujedno sklapati prijateljstva s drugimi n­arodi, posebno s domaćimi Austrijanci“, rekao je Mi­ro­slav Piplica, predsjednik Au­strijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (Ahz) i predstavnik Hrvatov iz Austrije u Savjetu hrvatske Vla­de za Hrvate izvan Hrvatske, otvarajući u subotu, 2. m­ar­ca navečer u prekrasnom zdanju Sofiensäle u Beču 28. Hrvatski bal o­ve Udruge. Bal je održan pod pokrovi­telj­st­vom Središnjega državnoga ureda za Hrva­te izvan RH.

Tagovi: 

Gradišćanski sabor se oprostio od Niessla

U okviru svečane priredbe u dvorani Zemaljskoga sabora u Željeznu dugoljetni zema­lj­ski poglavar Gradišća Hans Niessl je svečevao svoj opro­š­ćaj iz zemaljske politike. Č­e­tvrtak, 28. februara dali su mu zbogom člani Gradišć­a­n­skoga sabora, Gradišćanske zemaljske vlade isto kako i brojni gosti iz redov Katoli­čanske i Lutorske crikve, kao i diplomacije i gospodarstva a takaj i brojni umirovljeni zemaljski i savezni političari. Med njimi i donedavni načelnik Beča Michael Häupl i aktualni Michael Ludwig.

Tagovi: