28. Hrvatski bal AHZ i Miss Supranational hrvatskoga iseljeničtva 2019.

Hrvatski bal postao je tradicija i simbol tr poveznica is­e­ljene i domovinske Hrvat­ske. Organizacijom bala i dru­gi­mi kulturnimi i športskimi m­a­nifestacijami pokušavamo očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet i ujedno sklapati prijateljstva s drugimi n­arodi, posebno s domaćimi Austrijanci“, rekao je Mi­ro­slav Piplica, predsjednik Au­strijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (Ahz) i predstavnik Hrvatov iz Austrije u Savjetu hrvatske Vla­de za Hrvate izvan Hrvatske, otvarajući u subotu, 2. m­ar­ca navečer u prekrasnom zdanju Sofiensäle u Beču 28. Hrvatski bal o­ve Udruge. Bal je održan pod pokrovi­telj­st­vom Središnjega državnoga ureda za Hrva­te izvan RH.

Tagovi: 

Četiri »Novosielski muzikaši« sudjelovali na 32. Gajdaškom festivalu u Slovačkoj

Na 32. trodnevnom muzičkom dogadjaju u Slovačkoj s nazivom »Gajdošsky festival« u Maloj i Lehoti i u Jedlovi kostolani med Nitrom u Ban­skom Bystricom u sridnjoj Slovačkoj jačili su i svirali i No­vosielski muzikaši, gra­di­š­ćanskohrvatski kvartet, ki se je našao povodom ovo­ga festivala. Svi četiri su čla­ni na­d­regionalnoga folklor­noga a­n­sambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj: Rastislav Šimković (gajde), Tomaš Iv­á­nyi (bugarija), Filip Tyran (čelo) i Palček Malý (bisernica).

23. Hrvatski kup hobi kegljačev

Datum: 
ned, 03/17/2019 - 10:00

MALI BORIŠTOF (17. marc) — Hrvatsko kulturno društvo poziva na 23. Hrvatski kup hobi kegljačev;

nedilju, 17. III. u krčmi Janić;

početak za di­cu je u 10.00, za odrašćene je u 12.00;

odrašćeni se igraju na 60 hicev s 4 ljudi, dica se igraju na 40 hicev s 2 dicom;

najave kod: krčma Janić tel. 02614/2274; Gabi Kuzmić tel. 0676/9094196.

Kazališna predstava »Tko je ubio Zvonka Bu­šića?«

Datum: 
sub, 03/09/2019 - 19:00

LINZ (9. marc) — Kazališna predstava »Tko je ubio Zvonka Bu­šića?« održava se u subotu, 9. III. (19.00);

autor predstave je novi­nar i publicist Tihomir Dujmović, ki će u Linzu predstaviti svoju is­toimenu knjigu po koj je nastao roman, a za scensku adaptaciju je zaslužan Robert Kurbaša, ki glumi u predstavi;

Hrvatski centar u Linzu, Friedhofstraße 25.

„Plešite, uživajte i svečujte protuliće — glazbeno-plesno putovanje po cijelom svitu“

Datum: 
sub, 03/23/2019 - 15:00

BEČ (23. marc) — Pr­o­tulićni ples pod peljanjem Alberta Kosa s geslom „Plešite, uživajte i svečujte protuliće — glazbeno-plesno putovanje po cijelom svitu“;

subotu, 23. III. (15-18-00) u Hrvatskom centru; Beč 4., Schwindgasse 14.