KUGA-bal ili KUGIN bal?

Došla je sezona balov i sa­da i velik broj naših društav priredjuje svoje hrvatske bale.

U nimškom jeziku postoji pravilo, da se dvi imenice povežu s crticom med njimi i tako stvori nova rič, pak imamo „Kuga-Ball, Hkd-Ball…“ Ovo pravilo i mi koristimo u govoru, ada usmenom izražavanju, ali to je sa­mo dijalektalno izražavanje, germanizam, i ne pripada n­­ašemu književnomu jeziku.

Črna farba na spomeniku Črljene armije

Ruska ambasada je osudila „oskvrnuće“ spomenika u Beču. Ako ovih dani posjetite Veleposlanstvo Republike Hrvatske i prilazite ruskomu spomeniku na Schwarzenbergplatzu vidi se črna boja na tzv. Ruskom spomeniku.

BEČ — Rusko veleposlanstvo u Austriji je osudilo oskvrnuće spomenika sovjetskim vojnikom u Beču i zatražila od državnih vlasti da se kaštigaju oni ki su odgovorni za ovo dje­lo, priopćeno je iz ruske Ambasade. U priopće­nju ko je ob­j­avljeno na Fejsbuk stranici ambasade u Beču navodi se da je poslata protestna nota austrijskomu Ministarstvu vanj­skih poslov, u koj se vlasti pozi­vaju da poduzmu mjere na u­klanjanju nanesene škode, kao i pronalaženju i kaštiganju po­činiocev u skladu s austrijskim zakonom.