Primarne oznake

Datum:

27/01/2018 - 19:00

Hrvatski bal u Sambotelu

Datum: 
sub, 27/01/2018 - 19:00

SAMBOTEL (27. januar) —   Hrvatski bal u Sambotelu s Pinkicom, Panche-Rock i Tambura­škim sastavom Sad ili Nikad (HR); subotu, 27. I. (19.00) u Kulturno-športskoj dvorani Agora