Primarne oznake

Datum:

09/02/2018 - 19:00

35. Hrvatski bal-Jug

Datum: 
pet, 09/02/2018 - 19:00

BORTA (9. februar) — 35. Hrvatski bal-Jug;

otvara Limena gla­zba Pinkovac, za zabavu sviraju Paxi, u polnoć Stinjačko kolo;

petak, 9. II. (ulaz 19.00);

u Me­zo dvorani;

ulaz: 12/omladina 10 €;

rezervacije Marijana Wagner tel. 0699/10212315.