Mačke nisu najbolje lovice mišev!

Miši nijednomu u stanu nisu ugodni. Za to postoju uzroki. Oni se masovno pomno­žavaju, svojimi govni nam one­­čišćuju hranu, a ča je najgorje, miši moru prenašati i betege i parazite. Zva­na toga nam či­nu i škodu: pregrizu elek­tro­kabele i izolacije stana. Kumaj vani na­sta­je zima, a nutri u sta­­­ni ugodno teplo, miši išću zavi­će u kureni zgrada, kade se brzo ućaću, da bi se noćas otpra­vili na iskanje hrane.

Tagovi: 

S konobarOM ili s konobarEM

Ovput nastavljamo s našimi napomenami u vezi s instru­mentalom muškoga roda, o čemu smo u zadnem broju počeli pisati.

Kod minjanja nastavka –om u –em imamo i odstupanja:

1) Razlog tomu odstupanju more biti laglji izgovor riči. Tako je normirano na pri­mjer zecom, Bečom, misecom, keljom, hmeljom… jer je „zecem, Bečem, misecem, ke­ljem, hmeljem…“ teško za izgovoriti. Ovde se zbog disimilacije ne minja o u e, ia­ko osnova riči završava na meki suglasnik (palatal).

Ste znali? - Je starost važna za partnerstvo?

Veli se da ljeta u ljubavi nisu važna. Društvo, u kom živimo osudjuje sve, ča odstupa od čega, zač se misli da nije nor­malitet. Prema statistiki je u većini hištav tri do pet ljet raz­like med hižniki. Veze sta­r­jih muži i čuda mladjih žen se već prihvaćaju nego veze, u ki je žena starja nego muž. Za osobe, ke privlačuju starji part­neri, se rado veli da u nji iš­ću roditeljsku figuru.

Tagovi: 

Forum Savjetov da bi podržavali dijalog med narodnosti i državom

Petar TyranKratko pred izbori za Na­cionalno vijeće 15. okto­b­ra su javili glasnogovorniki svojih stranak u pogledu na narodne grupe. Povezano s „nemarnim i jezično pogrišnim rješenjem ka­šti­­ge za Branka Kornfeinda“, ki je potribovao hrvatski službeni jezik u slučaju navodne prebrze vožnje u Bortanskom ko­taru javio se je i zastupnik u Parlamentu Niki Berlaković (Övp) i je u izjavi potribovao korektno korišćenje službenoga jezika ča se tiče jezikov narodnih grup.

Španjolski premijer Rajoy pozvao na otkazivanje referenduma o odvajanju Katalonije

Španjolski premijer Mariano Rajoy pozvao je u 20. septembra katalonske peljače da ot­kažu planirani referendum o odvajanju Katalonije jer je n­avodno protivan španjolskim zakonom. „Nekate ići dalje s tim. Vratite se zakonu i de­mokraciji. Ov referendum je tlapnja (Wahn)“, rekao je Rajoy u govoru ki je preno­šen na televiziji. On je takaj pozvao katalonske peljače da zaustavu „eskalaciju radika­lizma i neposlušnosti. Još ima vrimena da se izbignu v­e­ći problemi“, rekao je Rajoy.

Austrija — zemlja partner 13. »Sajma stipendijov i visokoga obrazovanja«

Republika Austrija bit će ze­mlja partner na 13. »Sajmu stipendijov i visokoga obrazovanja« ča će se, u organi­zaciji Instituta za razvoj obrazovanja (Iro), održati 17. oktobra u Nacionalnoj i sv­e­učilišnoj knjižnici (Nsk) u Zagrebu, tr 19. oktobra na Sveučilišću u Rijeki.

Tagovi: 

Katalonija: Prominila se pravila igre

BARCELONA — Katalon­ska vlada priznala je 21. septembra da potezi španjolskih vlasti nanosu udarac planom Barcelone za održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije 1. oktobra. „Očigledno je da su pravila igre prominjena“, rekao je katalonski potpredsjednik Oriol Junqueras katalonskoj mriži TV3, dan p­o­tom kad je policija privela 14 katalonskih zvaničnikov osu­m­njičenih za pripravu referend­u­ma. Španjolska policija takaj je dan ranije zaplinjila skoro 10 milijuni glasačkih listićev za referendum ke Ustavni sud Španjolske smatra nezakoniti­mi, prenosio je Afp.