Svit je zgrožen užasnimi patnjami mijanmarske muslimanske manjine

NEW YORK — Vijeće sigur­nosti Ujedinjenih narodov po­zvalo je 13. septembra Mijanmar/Burma da odmah prekine nasilje na zapadu te zemlje pro­tiv muslimanske manjine Rohindžov ka masovno biži u Ban­gladeš, a deset dobitnikov N­o­belove nagrade pozvalo je UN da svimi raspoloživimi sredstvi okonča nasilje.

„Srbija planira protuustavne i pogibe­ljne promjene manjinskih propisov!“

Tomislav Žigmanov je reagi­rao na izjave srbijanskih du­ž­nosnikov kako je Srbija ša­m­pion u poštivanju ljudskih i manjinskih prava. Narativ da je Srbija šampion u poštiva­nju ljudskih i manjinskih prav je pamflet iza koga ne stoji činjenično stanje, izjavio je 12. septembra republički za­stupnik i predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov.

Madjari ćedu biti „udareni po žepu“ ako ne postanu poslušni

Nastavljaju se kritike sa svih stran upućene madjarskomu premijeru Viktoru Orbánu zbog njegovoga nepoštova­nja odluke Europskoga suda pravde o raspodjeli izbiglic.

BERLIN/BUDIMPEŠTA — „Nema solidarnosti, nema ni pinez“. Tako nimški minis­tar pravosudja Hajko Mas izjavio je da bi EU tribala Ma­djar­skoj uskratiti pineze ako nje Vlada i dalje bude odbija­la da sudjeluje u europskoj šemi ras­podjele izbiglic. 

Tagovi: 

Španjolski Ustavni sud je sada zabranio referendum u Kataloniji

Španjolski Ustavni sud suspendirao je 12. septembra z­akon o „odvajanju“ koga vlada pokrajine Katalonije namjerava primijeniti ukoliko na referendumu najavljenom za 1. oktobra prevagne glas za neovisnost. Katalon­ski predsjednik Carles Pui­g­demont i dalje tvrdi da će za nešto već od dva tajedne stanovniki sjeveroistočne pokr­a­ji­ne u koj živi 7,5 milijuni ljudi izajti na biračka mjesta.

Ste znali? - Zrela je zlata jabuka

Tunja je poznata kot „zlata jabuka“, ka raste i na stablu, a i grmu. Nje plod ima oblik jabuke ili kruške, ali je ne­pr­a­vilno grbav, zlatožut i pokrt vlasići. Tunja zvanaredno do­bro duši. Ali nje sirovo meso je tvrdo i trpko-kiselo i se ne da jisti sirovo. Kad pečemo jabukovu masnicu ili kuhamo kompot, moremo tim jilišem za osebujnu aromu dodati tu­nju. Jur stari Grki su tunju imali rado. U njevoj mitologiji je simbolizirala ljubav i sriću.

Tagovi: 

Gliva, naša kulinarska delikatesa!

Jesen stiže, gljivo moja!

Znamda poznate tu div­nu nujnu jačku Jesen stiže, Dunjo moja. Lipo ime Dunja nas spominja na labdasti žuti plod tunje, ka je u stari časi na jesen zrejala u vrti naših starihstarjih, a pak cije­lu zimu aromati­č­no du­ša­la s orma­rov seljač­kih stanov. Ali ne zrejaju na jesen samo tunje, ke su danas u naši vrti nastale jako rijetke, nego i glive. Po vru­ćem sun­čanom ljetu, kad zrak nastane vlažan, glive kot nore niknu iz ze­m­lje. Polag botaničkih istraživanj se je produžila sezona gliv za­hvaljujući klimatskoj promje­ni. Glive su jur svenek bile va­žna hrana človika, upravo u vrimenu, kad su naši preoci još bili lovci i pobirači.

Tagovi: 

Preporučivam ili preporučujem?

Vikend Dana mladine je za nami i ufam se da ste se svi dobro odmorili od tro­dnevnoga feštanja ili svečevanja, a morebit i djelanja (ovde mislim u prvom redu na Dolnjopuljance i Dolnjo­puljanke).

Uz Željka Bebeka, legendu hrvatskoga rocka, smo mo­g­li čuti i neku mladu, kod nas manje poznatu pjevačicu, La­nu Jurčević. Zbog toga nam u Novom glasu (glasilu Hrvat­skoga akademskoga kluba; op. ur.) preporučuju jačke, ke si moremo poslušati, ako ju kanimo bolje upoznati.