Katalonija: Prominila se pravila igre

BARCELONA — Katalon­ska vlada priznala je 21. septembra da potezi španjolskih vlasti nanosu udarac planom Barcelone za održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije 1. oktobra. „Očigledno je da su pravila igre prominjena“, rekao je katalonski potpredsjednik Oriol Junqueras katalonskoj mriži TV3, dan p­o­tom kad je policija privela 14 katalonskih zvaničnikov osu­m­njičenih za pripravu referend­u­ma. Španjolska policija takaj je dan ranije zaplinjila skoro 10 milijuni glasačkih listićev za referendum ke Ustavni sud Španjolske smatra nezakoniti­mi, prenosio je Afp.

Ste znali? - Zač kupljeni paradajzi nimaju ukusa?

Paradajzi iz supermarkta ni­su kulinarski užitak. Gdo u svojem vrtu nima vlašćih ljubavnih jabuk — kot su u stari časi zvali paradajze — ono­mu fali ča dobroga. Samo doma­ći paradajzi, ki su uzrejali na suncu, su sočni i aromatični. Čini nam se da kup­ljeni postoju nek od vode. Vlaš­ći paradajzi morebit ne izgledaju perfektno, ali zato su „bio“.

Tagovi: 

stricEM — a ne stricOM

U hrvatskom jeziku imamo palatalne (meke) i nepalatal­ne (tvrde) suglasnike. Palatali (meki suglasniki) pro­uz­rokuju glasovne promjene [Lautveränderungen], a jed­nu od njih ćemo si na ovom mjestu točnije pogledati, ia­ko smo se jur jednoč bavili ovom temom (usp. Mjs 43). No pokidob smo dostali već pitanj s ovim u vezi, neće biti čemerno, baviti se još jednoč ovim problemom i riješiti postojeće nesigurnosti.

Šipkovo ulje je milina za kožu

Ulje divlje rože je bolje ne­go botox, velu stari, filmske zvijezde. Ali je zaistinu oprav­dan hype u vezi s ovim fajnim eliksirom? Koliko moći je shr­­a­njeno u šipku? Divlja roža, rosa mosqueta, šipak, je nedavno po­jačano dospio u fokus onih žen, ke se za svoju kožu skrbu, da im ostane lipa i mladolika. Dušeće ulje sa svojimi vitamini A i C pak esencijalnimi masnimi ki­selinami kožu i vla­­se more opskrbiti s vla­gom, potribnom hra­nom i antioksidansi. Vitamin A je odgo­vo­ran za glatku kožu, a vitamin C za produkciju kolagena.

Tagovi: 

Manjinska politika tema konferencije

Predsjedniki i potpredsjedn­i­ki šesterih narodnosnih Savjetov austrijskih narodnih grup srijedu, 13. septembra su pri konferenciji za medije u Komenský školi u Beču potribovali mjere za daljnji razvitak u austrijskoj narod­nosnoj politiki. Konferencija predsjednikov — ka kao tak­o­va želji biti usidrena u novom Zakonu o narodni grupa, da je većkrat potribovala noveli­ranje ovoga zakona iz 1976. ljeta, valoriziranje subvencijov, reforme u školstvu i no­vi način u znantno višem po­d­upiranju manjinskoga tiska.

Sunday jam u Centru

Datum: 
ned, 09/24/2017 - 19:00

BEČ (24. septembar) — Sunday jam u Centru;

svaku drugu i četvrtu nedilju u misecu (od 19.00) s geslom „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/ca­mi i instrumenti!“;

nedilju, 24. XI., Beč 4., Schwindgasse 14.

Pjesnik Marko Dekić Bodoljaš 80 ljet

Datum: 
uto, 09/26/2017 - 17:00

BUDIMPEŠTA (26. septembar) — Croatica poziva na književnu večer pjesnika Marka Dekića Bodoljaša prigodom 80. godišnjice njegovoga rodjenja, utorak, 26. IX. (17.00) u Croatičinoj priredbenoj dvorani;

sa slavljenikom razgovor pelja književnik dr. Mijo Karagić, pjesnikove stihe kazuje scenski umjetnik Stipan Ðurić;

Budimpešta VI., Ulica Nagymező 68, I. kat.

„Hrvatska triba ča prije biti primljena u Schengen, potom kad ispuni sve uvjete“

Predsjednik Europske kom­i­sije Jean-Claude Juncker je u svom tradicionalnom gov­o­ru o stanju Europske unije 12. septembra iznio svoju vi­ziju budućnosti toga saveza ki po njemu triba postići sna­žnije zajedničko bankovno, obrambeno, obavješćajno, vanjskopolitičko i trgovinsko djelovanje, uspostaviti tran­s­nacionalne političke kampa­nje, imenovati zajedničkoga ministra financijov i funkciju samo jednoga predsjednika.

Tagovi: 

Proširenje šengenskoga prostora mogla bi jačati Europsku uniju!

Petar TyranNeki od nas morebit sa z­a­nimanjem pratu diskusi­ju okolo mogućega pro­širenja šengenskoga pro­sto­ra. Posebno ovde nas pravoda zani­ma će li Hrvatska pristupiti ovomu šengenskomu prosto­ru, ča je pred kratkim značilo putovanje bez graničnih ko­n­trolov — ali ujedno i da doti­čne zemlje, ke ležu na rubu ovoga šengenskoga prostora moraju bolje kontrolirati svo­je vanjske granice i moraju za­pravo biti u stanju da her­m­e­tički zatvoru svoje granice, ako je na gusto ili ako ide za­to da npr. migranti i bigunci već ne bi smili prelaziti tu vanjsku granicu Europe.