Primarne oznake

Datum:

01/10/2017 - 15:00

STARI HODAS (1. oktobar) — Tamburica Vlahija i Hkd-sekcija Bandol pozivaju na »Zajačimo si« nedilju, 1. X. (15.00) u krčmi Habetler.