Primarne oznake

Datum:

30/03/2017 - 18:00

KOLJNOF (30. marc) — Ča­kavska katedra Šopron i Matica hrvatska Šopron pozivaju na pre­zentaciju reprint knjige »Vazetye Szigetha Grada od Barne Karna­r­u­ticha Zadranina znovich na szvetlo dano po Petru Fodroczy Letta M.D.CL.XI.«;

ova je knjiga do sa­da egzistirala samo u jednom ne­potpunom primjerku;

na pre­zen­taciji ćedu se osvrnuti i na Fere­n­cza Forgácsa i neke detalje o obitelji Zri­nski;

u restoranu Le­vanda;

četvrtak, 30. III. (18.00).