»Koljnofski književni susreti«

Datum: 
pet, 11/11/2016 (Cijeli dan) do ned, 11/13/2016 (Cijeli dan)

KOLJNOF (11. - 13. novembar) — »Koljnofski književni susreti« (predstavljanja knjig, tribine, djelaonice, kazališna predstava i izložba);

 

petak 11. XI. otvaranje izložbe u Šopronu „Likovna ba­š­tina obitelji Pejačević“;

izdavanje kataloga za izložbu Matice hrvat­ske Šopron;

izdavanje knjige iz Ciklusa Zriniada reprint do sada smatrane nestalom knjige Fodro­czijevog izdanja »Vazetyja Sigeta« od Barne Karnarutića.

»Ugarsko-hrvatski večer«

Datum: 
pon, 11/14/2016 - 19:00

BEČ (14. novembar) — Institut za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologiju poziva na »Ugarsko-hrvatski večer«; i prezentacija studijskoga putovanja Instituta 2016. u Baranju i Slav­o­niju pet muzičarov, jačkarov i pl­e­sačev iz Pečuha davaju živi uvid u kulturu narodne muzike ugarsko-hrvatskoga pograničnoga pr­o­stora;

 

pandiljak 14. XI. (19.00) na Sveučilišću za muziku i likov­nu umjetnost;

Rennweg 8; Nova koncertna sala; potom bife.

Medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“

Datum: 
ned, 11/13/2016 - 15:00

FILEŽ (13. novembar) — Literarno i kulturno društvo Li­kud i općina Filež pozivaju na medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“;

 

moderi­ra općinski vračitelj dr. Gerhard Prior, a predaje stručni vračitelj za internu medicinu i reumatolog dr. Christoph Deutsch, porijeklom iz Fileža;

 

nedilju, 13. XI. (15.00) u općinskom domu.

Kratice — pravila za skraćivanja

Denas ćemo se baviti od­re­djenimi pravili kod skraćivanja običnih kratic, kih se tribamo pridržavati u javnoj komunikaciji. (U privatnoj komunikaciji smimo riči pra­voda kratiti onako, kako nam osobno odgovara.) U grad.-hrvatskom postoju sljedeća pravila za skraćiva­nje riči, ka su već ili manje ista kao u hrvatskom jeziku, kot nam sljedeći primjeri kažu: