Primarne oznake

Datum:

16/07/2016 - 17:00

POŽUN (16. juli) — Hrvatski kulturni savez u slovačkoj pod po­kroviteljstvom Veleposlanstva Re­publike Hrvatske u Slovačkoj po­ziva na 4. festival »Dobrodošli« na Hviezdoslavovom námestu u ce­n­tru grada;

 

subota, 16. VII. (17.00)

 

Kulturni program:

Hatsko kolo Novo Selo (A) Koljnofski tamburaši (H), Folklorno društvo Grb­arčieta (SK), Folklorno društvo Ljuljanka (SK), Tamburica Ko­njic (SK), Gajdaš i Folklorno dru­štvo Črip (SK), Tamburaši Ču­novski bećari (SK), Muško jačka­r­no društvo-Hrvatski Jan­drof (SK).