Primarne oznake

Datum:

16/07/2016 - 17:00

UNDA (16. juli) — Farnik u Pajngrtu i Rasporku mag. Ivan Ka­rall će svečevati srebrnu ma­šu i dati blagoslov; subotu, 16. VII. (17.00) u farskoj crikvi.