Biti dobar pastir - piše Joško Preč

Ljudi tribaju dobre pastire, oca, majku, duhovnike, Crikvu, državnike, svi ovi su pastiri. A pastir svih pastirov je Jezuš, ki neutrudljivo pohadja, kruži po tlu Izraela. Uči na morju i brigu. Sudjeluje i na kananskom veselju. Ali i pri pogrebu majke, ka sprohadja na cimitor svojega jedinorodjenoga sina, u Naimu. Razgovara s carinari, Levijem, Zakejom, tako i s javnom grišnicom, Marijom iz Magdale. Svagdir je, kade su ljudi u pogibelji, osebujno u duševnoj pogibelji. Povekšava kruh, a on sām nima mjesta kamo bi nagnuo glavu.

Poklonili smo se Franciju Rotteru

Akademik dr. Nikola Benčić, učitelj Franca Rottera na Bečkoj slavistiki i urednik knjige Franca Rottera »Croatia liberata« je prilikom spomenproslave ovomu hrvatskomu pjesniku u četvrtak, 19. aprila držao kratak govor na grobu pokojnoga slavista i romanista ki je s 32 ljeti umro 23. februara 2002. ljeta. 
 

Kako nositi remen, da bi istaknuli svoje adute?

Žena je lipa, ako je uska okolo pasa. Uzak pas je jur svenek bio kriterij za lipotu. Pas je najuži dio ženskoga tijela i je 2-3 cm iznad pupka. Brojčano izraženi ideal lipote je 90-60-90. Kako ada žena more naglasiti svoj pas? Prljekoč su osebito pobolje žene nosile takozvane korsaže, korzete ili steznike (Mieder), da bi naglasile svoj pas. Mnogokrat su se tako usko vezale okolo pasa, da je to škodilo njevomu zdravlju. Žene su teško dostajale zraka i su redom padale u nesvišće. Danas za lip pas ne tribamo riskirati zdravlje.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Zač neke rasline dobro dušu?

Većina istraživačev misli, da rasline zato ugodno dušu, kad se ne moru gibati. One ne moru pobignuti škodljivcem, a ne moru si ni iskati partnera za pomnožavanje. One su ovisne o vjetru ili živina, ki su njevi ljubavni kururi. Cvijetnom duhom se moru obraniti i neprijateljev, ki bi je požerali. Tako žalfija (Salbei) ili rozmarija širu aromatičnu duhu. Rasline i komuniciraju svojimi dušećimi supstancijami. Neka vrst fržona emitira kemijske supstancije, kad ju napadu črljeni pauki (Spinnmilben). Ta dušeći signal pak privlačuje druge grinje (Milben), kim su črljeni pauki delikatese.

Tagovi: