Primarne oznake

Datum:

05/05/2012 - 19:00

Hrvoje Kekez će od 2. do 6. maja boraviti u Gradišću i će držati predavanje o »Selibdi Hrvatov —gradišćanski Hrvati: odakle su došli? Zač su se selili?«;
 
Čajta, subota, 5. V. (19.00) u domu kulture.