Primarne oznake

Datum:

04/05/2012 - 19:30

Hrvoje Kekez će od 2. do 6. maja boraviti u Gradišću i će držati predavanje o »Selibdi Hrvatov —gradišćanski Hrvati: odakle su došli? Zač su se selili?«;
 
Cogrštof, petak, 4. V. (19.30) u farskom domu.