Javlja se otpor i s političke strane

Do 12. aprila su različne institucije, organizacije narodnih grup i člani djelatnih grup pri Saveznom kancelarstvu bili pozvani, da predaju svoj stav nacrtu novele Zakona o narodni grupa. Zapravo sva društva unutar Koordinacijskoga odbora društav i organizacijov gradišćanskih Hrvatov u svoji stavi odlučno odbijaju nacrt kako ga je predložio državni tajnik dr. Josef Ostermayer. Odlučna kritika je sada došla i sa strane Prezidija socjialdemokratskih načelnikov i vicenačelnikov u Gradišću.

Tagovi: 

Servus Pontis — prikgranični projekt uspije med Austrijom i Slovačkom

Servus Pontis je skupni projekt Slovačke i sjevernoga Gradišća i povezuje biciklističke staze u pograničnom prostoru. Partneri projekta su na slovačkoj strani Rosvar, Med Brodi (Petržalka), Čunovo, Hrvatski Jandrof, a na austrijskoj strani Savez Lajta-gaji Niuzaljsko jezero s općinami Nim. Jandrof, Nikištol, Raušer, Gijeca, Mikištrof, Bijelo Selo i Cundrof.

 

Tagovi: 

Dodilenje »Kulturne nagrade gradišćanskih Hrvatov« mr. Branku Kornfeindu

Datum: 
sub, 05/12/2012 - 18:30

NOVO SELO (12. maj) — Dodilenje »Kulturne nagrade gradišćanskih Hrvatov« mr. Branku Kornfeindu;
 
laudator mr. Tibor Jugović;
 
nastupaju Koljnofski tamburaši, Tereza Balažová i klasični kvartet, Jive i Jurica Maász, Rado Janković ml., Hatsko kolo;
 
subota, 12. maj sv. maša (18.30);
 
svetačni program (19.30) potom Rosica;
 
u seoskoj dvorani.

Bog trpi s nami - piše Joško Preč

Jezuš trpio je na križu. Ugarska euharistička jačka veli: „On trpi u Crikvi.“ Danas! Pa bi uvijek nek Ježuš trpio, a Otac ne, o kom je On sām rekao: „Ja i Otac smo jedno!“ Su oni nek jedni u veselju, radosti, ili i u nevolji, muki? Ako su jedno u radosti i veselju, onda su jedni i u žalosti, nevolji!
 

Marija je ovde u Juri prave človičje suze ronila. Trpila je. Pitam se, nek onda? Da li ne toči ona i na dalje nevidljive suze za nas?

 

Tamburica Uzlop brojnimi svečevanji slavi 50 ljet svojega postojanja

Tamburica Uzlop ljetos svečuje 50 ljet svojega postojanja. To je povod za veliko svečevanje i za cijeli red različnih priredab tijekom ljeta. Jubilej je takaj i povod za novu domaću stranicu (homepage) i novu stranicu na facebooku. Homepage je tako oblikovan da kaže autentičnost i identitet grupe. Gledatelja internet strane Tamburice Uzlop sprohadja šari logo društva, koga muži jur ljeta dugo nosu odzad na lajbeki (špenceri) i kaže tipične farbe Uzlopa.

Tagovi: