Oliver Dragojević ambasador dobre volje

Poznati hrvatski pjevač je imenovan ambasadorom dobre volje za dalmatinsku obalu Programa Ujedinjenih narodov. Oliver Dragojević imenovan je u sklopu projekta Coast ki se bavi očuvanjem i održivim korišćenjem biološke raznolikosti. Kao Undp-ov ambasador Dragojević je bio predstavljen 31. marca u Splitu kada mu je i svečano uručena prigodna plaketa.

Tagovi: 

U Koruškoj pripravljaju kompromis sa 17,5 posto za dvojezične seoske tablice

U medjuvrimenu treti krug od 1. aprila o. lj. pregovorov s ciljem da se riješi „pitanje dvojezičnih seoskih tablic“ u Koruškoj mogao bi u dogledno vrime završiti s kompromisom. Sada je Savezna vlada (državni tajnik Josef Ostermayer) u dogovoru sa zemaljskim poglavarom Koruške Gerhardom Dörflerom predložila rješenje na temelju 17,5%. Toliko bi polag brojidbe stanovničtva iz 2001. ljeta selo tribalo imati slovenskogovorećega stanovničtva, da bi se u ti općina postavile dvojezične seoske tablice (dakle oko 150).

Tagovi: 

Ekskurzija školarov u sridnje Gradišće

SVETI MIHALJ — Četvrtak, 31. marca napravili smo mi dica 2k razreda Glavne škole Sv. Mihalj skupa sa svojimi učitelji hrvatskoga jezika ekskurziju u hrvatsku pokrajinu sridnjega Gradišća. Pokidob da se je na ta dan održalo finalno naticanje u deklamiranju hrvatskih pjesam Recitala u Dolnjoj Pulji kade je i naša škola bila zastupani s trimi školari, koristili smo Hkd-ovu ponudu i smo doputovali na naticanje da podupiramo naše sudionike. Nudila nam se je tako prilika, da si pogledamo sridnje Gradišće.

Shodišće Am Hof

BEČ — Hrvatski vjerniki i vjernice, ki se u Beču okupljaju u gradišćanskohrvatskoj vjerskoj zajednici okolo dušobrižnika kanonika Tome Krojera, nedilju, 27. februara skupa s Hrvatskom katoličanskom misijom Am Hof su priredili skupno shodišće kipu »Putujuće Celjanske Marije«. Na orgulja je svirao kantor mr. Ferdinand Coklić, rodom iz Klimpuha a pratile su ga jačkarice takaj iz Klimpuha.

Ste znali? Zač svečujemo gode već nego rodjendane?

Danas, 8. aprila, imaju god Beata, Walter, Roza-Marija. Na sliki vidimo proroka Ezekijela, čiji spomendan je nedilju, 10. aprila. Godi se u neki mjesti svečuju već nego rodjendani. Tradicija goda potiče iz sridnjega vijeka (oko 1050.–1198. ljeta). Katoličani su si za svoje dite zibrali ime sveca ili svetice, da bi imali patrona ili patronu. Kad su kasnije u reformaciji počeli napadati poštovanje svecev, je ov način davanja imena stoprv tako pravo nastao važan. Svetac/svetica neka dite i čuva, a neka mu služi i kot pretkip u žitku.

Tagovi: 

Prezentacija knjige »Književnost moj život« Branislave Zaradić u izdanju Hštd-a u Matici hrvatskoj

Datum: 
pet, 04/08/2011 - 18:30

ZAGREB (8. april) — Prezentacija knjige »Književnost moj život« Branislave Zaradić u izdanju Hštd-a u Matici hrvatskoj; knjigu predstavlja prof. dr. Alojz Jembrih; petak, 8. IV. (18.30); Ulica Matice hrvatske 2.

3. Medjunarodni festival dičjih folklorov

Datum: 
sub, 04/09/2011 - 18:00

BEČ (9. april) — 3. Medjunarodni festival dičjih folklorov pod nazivom »D(j)eca su naša budućnost«; nastupaju dica od 3 do 14 ljet, pored domaćina Iki Wien-Bosna i Pumhagen (Austrija), Mladost, Bambi i Karadjordje (Srbija), Busovača (Hrvatska), Makedonka (Makedonija), Ilirija (Kosovo), Ege (Turska), Indija, Taiwan, Kina, Bangladeš, Peru, Kolumbija, Čečenija, Ugarska i Rumunjska; ulaz je 5 E, simbolična donacija ka će se podiliti odmah dici; subota, 9. IV. (18.00), Beč 23., Liesinger Platz 3.

Top-Pinkovac: dobrotvorni koncert za žrtve vihora u Kerali u Indiji

Datum: 
sub, 04/02/2011 - 19:00

NOVI GRAD (2. april) — Top-Pinkovac poziva na dobrotvorni koncert za žrtve vihora u Kerali u Indiji, ki je prošlo ljeto zničio dom za siročeta, školu, samostan, žetvu a tim egzistenciju tih ljudi; nastupaju još Jačkarni krug Žamar (Reinersdorf) kao i jačkarni zbor Cantus Felix; subota, 2. IV. (19.00) u kloštarskoj crikvi.