Izložba slik Milana Vukovića i rukotvorine

Datum: 
sub, 04/16/2011 - 10:00 do sub, 04/23/2011 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (do Vazam) — Izložba slik Milana Vukovića i rukotvorine (Angela - Neue Wiener Werkstätte, Kaiserhof Glashütte, Sabine Kerstinger, Josef Koo, Katrin Kornfeind, Ilse Kurecka, Astrid Sänger, Otakar Sliva, Rudi Sturm, Hilde Unger) objekti za dom i vrt, antikviteti & vazmeni nakit, vazmena jaja; vazmena izložba ide do 23. 4.; galerija je otvorena cijelo ljeto (čet.-sub. 10-18.00) i po dogovoru tel. 02614/2294, 0664/4310550, mail: trudica.domnanovich@chello.at, Dolinski kraj 48.

Hrvatske maše u Kisegu

Datum: 
ned, 05/22/2011 - 17:00

KISEG — Hrvatske maše se služu svaku 2. i 4. nedilju u misecu u crikvi sv. Emerika/Mirka (17.00); na 2. nedilju ju služi vlč. dr. Ante Kolić a na 4. nedilju u misecu vlč. Štefan Dumović.

Hrvatske maše u Kisegu

Datum: 
ned, 05/08/2011 - 17:00

KISEG — Hrvatske maše se služu svaku 2. i 4. nedilju u misecu u crikvi sv. Emerika/Mirka (17.00); na 2. nedilju ju služi vlč. dr. Ante Kolić a na 4. nedilju u misecu vlč. Štefan Dumović.

Tamburica Uzlop poziva na šalan igrokaz uz muziku »Starih gospov gosti«

Datum: 
ned, 05/15/2011 - 19:00

UZLOP — Tamburica Uzlop poziva na šalan igrokaz uz muziku »Starih gospov gosti«; autor i režija Mirko Sinovac, muzički peljač Konrad Robica ml.; jačke su komponirali i aranžirali Jivac Krupić, Konrad Robica ml., nedilja, 15. maj (19.00).
Farski dom, dobrovoljni dari.