Mirko Berlaković navršio 70 ljet

Mirko Berlaković sada jur 50 ljet djeluje ne samo kao školnik i kantor nego pred svim i u narodnom vrtljacu gradišćanskih Hrvatov — a u zadnje vrime je aktivan kao zborovodja i kantor pretežno na ugarskoj strani granice, a onde je dijelom našao i novu životnu sredinu. Aktualno sabira materijal koga uredjuje za veliku monografiju o bratiću mu pateru Augustinu Blazoviću (1921. -2004.). Ova knjiga će izajti u dogledno vrime u okviru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva, komu je Mirko Berlaković predsjedavao 20 ljet dugo. 13. aprila je svečevao svoj 70.

Bela Rešetar 61. rodjendan

ČAJTA - PROMJENA. 16. marca, na predvečer svojega 61. rodjendana je dosadašnji kotarski seljački peljač kom. savj. Belo Rešetar po 20 ljeti predao tu funkciju u mladje ruke i to zastupniku u Zemaljskom saboru Reinhardu Janyju iz Dolnjih Sič. Jany se je najprvo zahvalio a prlje nego je Rešetar naprikdao svoju funkciju je u svojem predavanju naglasio uz ostalo, da ima 91 selo i da nije moguće poiskati sva ta sela, zato su potribne skupne sjednice.

O Hrvati u Beču — 400 ljet Hrvatskoga Sela (1609. - 2009.)

U galeriji Matice hrvatske u centru Zagreba četvrtak, 7. aprila austrijski veleposlanik u Hrvatskoj, dr. Jan Kickert svetačno je otvorio izložbu o stoljeća dugoj povijesti Hrvatov u Beču »400 godina Hrvatsko Selo« (1609.-2009.). O samoj izložbi i o cilji je govorio Petar Tyran, a o demografski podatki Beča u pogledu na hrvatsko stanovničtvo i na podučavanje hrvatskoga jezika u Beču je izvijestila glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall.

Tagovi: 

Ste znali? Istina o klopi

Klopi kroz već ljet proživljavaju različne razvojne faze, u ki se moraju hraniti s krvlju. Zato oni bodu živine ili ljude. Kad u svojoj slini imaju narkotično sredstvo, ne zamemo upamet, kad nas ti paraziti ubodu. Zato kad sisaju krv i kod drugih domaćinov (Wirtstiere) su morebit pobrali uzročnike betegov (Krankheitserreger), s kimi moru inficirati drugoga domaćina. Betegi kot na priliku lyme borelioza (Lyme-Borreliose) ili meningoencefalitis (Frühsommer-Meningoenzephalitis) su kod nas najprošireniji betegi.

Tagovi: 

Zeleni Gegci govoru i hrvatski u dvojezičnom dičjem mjuziklu

Subotu, 9. aprila je u Kugi u Velikom Borištofu bila prva predstava dvojezičnoga dičjega mjuzikla »Gegci« na temelju knjige poznate autorice dičjih knjig Mire Lobe. Dičji zbor Kuge je zavježbao ov kusić pod peljanjem mr. Jelke Zeichmann-Kočiš. Oficijelna premijera je pak bila u nedilju otpodne, opet u Kugi. Ova u puno čem profesionalna dičja predstava pod peljanjem i ravnanjem J.

Tagovi: