Novi hrvatski veleposlanik G. Bakota je službeno pohodio Hrvatski centar u Beču

Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, Gordan Bakota, je srijedu, 9. marca predao vjerodajnicu austr. saveznomu predsjedniku H. Fischeru. Isti dan je na poziv Hrvatskoga centra u Beču pohodio ovu središnju udrugu u društveni prostorija u Schwindgasse 14. Tom prilikom su ga informirali zastupniki Hrvatskoga centra, Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Hrvatskoga štamparskoga društva, Hrvatskoga akademskoga kluba i Matice Hrvatske Austrija o najaktualniji dogadjaji i otvoreni pitanji i želja hrvatske zajednice u Beču.

Tagovi: 

Kemljanski mesopust je bio velik uspjeh

Ovo zimsko mesopusno (faršangsko) vrime 19. februara je u Kemlji blizu 240 pohodnikov takorekuć dotiralo na hrvatski bal. U velikoj hali u mjesnom kulturnom domu su sada jur po drugi putmesopusni djedi po starom zakonu pokazali, da kako je bilo nekada kod nas. U punoj dvorani gosti su se izvanredno dobro zabavljali, a došli su bili i iz cijele okolice: od Bizonje početo prik Esteraja i Slovačke, od Staroga Grada do Budimpešte su doputovali znatiželjni gosti na naš bal, koga je organizirala Hrvatska samouprava.

 

Tagovi: 

Marija Bartak iz Otave je slavila svoj 100. rodjendan

OTAVA - Marija Bartak (rodj. Hergović) je 8. marca svečevala svoj 100. rodjendan. Teta Marica je cijeli svoj život marljivo djelala i je za nje starost još jako živahna i tjelovno u dobrom raspoloženju. Ima sina, 4 unuke i 6 praunukov.
Najsrdačnije čestitamo i željimo teti Marici još puno zdravlja i zadovoljstva uz Božji blagoslov. Živila! (Ana Tometić)

Graničarski bal u Filežu opet s posebnom atrakcijom u polnoć

Hrvatski bal folklorne grupe Graničari u sridnjogradišćanskom Filežu (Nikitsch) ima jur dugu tradiciju isto kako i to, da ga organiziraju u krčmi Karall-Divoš. U Filežu je bojsek isto tradicija, da se kasnije ide na priredbe — a ovu tradiciju si Filešci držu očigledno i izvan svojega sela, naprimjer i u Beču. Bal su otvorili sami Graničari sa svojom koreografijom »Granice« a za zabavu i ples je svirao Pinka Band.

U polnoć su domaći nastupili sa skeči.

 

Tagovi: 

20. bal Ahkz-a u Beču

BEČ — Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport na čelu s Miroslavom Piplicom je 5. marca priredila svoj u medjuvrimenu jur 20., dakle jubilarni hrvatski bal — ovput u Kursalonu u bečkom Stadtparku. Bio je ovo zaista veličanstven bal koga su muzički pratili i Intrade iz Zadra, pjevač Miroslav Škoro sa svojim bendom i bosansko-hrvatska grupa Harmonius iz Beča. Kroz program su peljali spiker na Hrt-u Mirko Fodor i Tatjana Batinić. Bal je odlično uspio.

(uredn.)

 

Tagovi: 

Jubilarni 20. hrvatski bal u Devinskom Novom Selu s puno gostov

Domaće Hrvatsko kulturno društvo u Devinskom Novom Selu je sada jur po 20. put priredilo svoj hrvatski bal u prostrani dvorana Istracentra. Premda se publika u zadnji ljeti znatno minja, jer je bal sve atraktivniji i za slovačku publiku u ovom sada jur jako velikom predgradju Bratislave, bal je očuvao svoj hrvatski karakter.

To počinje s ulaskom seoske pretpostavnosti na čelu sa zastupniki Hkd-a i člani Rosice. Pozdravila je najprvo Joja Daničová a kroz bal su peljali Kristina Polaková i F. Milošović.

 

Tagovi: