Rasprodaja je! Ča ćemo si kupiti?

Veljek po Božići prodavači u izlogi svojih trgovin najav­ljuju popuste. Ovih dani se isplati prošetati se po varoši i gledati u izloge. Ponuda artik­lov, ki se sada nu­du po sniženi cije­na je velika, tako da moremo najti svega, čim si mo­remo obogatiti gar­­derobu, a pritom pri­šporiti si dost pinez, ako smo šikani. Različne trendi krpice: halje, bluze, hlače, jupe pak cipeli, torbe i hlač­njaki čekaju stra­st­vene kup­ce, iako su kupci zvećega žene, a ne muži!

Tagovi: 

Ste znali? - Gdo zna, je li se nećemo morati odreći čokolada?

Ako temperature na Zemlji nadalje budu rasle, znamda od 2050. ljeta početo već ne­će biti dost kakaoa za produkciju čokolada. Kaka­ovo stablo (Kakaobaum) — Hrvati je zovu kakaovac — je ugro­ženo. Ono naime more rasti samo u prašuma okolo ekvatora, kade vlada konstantna temperatura zraka, kade je svenek glajno čuda godin, a tim i glajno vlažno.

Tagovi: 

Za Božić si željim božićno drivo

Božićno drivo, jelva ili kot u narodu velimo, „krispam“, je u božićnom času kinč svake crikve i obiteljskoga doma. Svako stablo je znak žitka, a Jezuševo rodjenje je upravo to, novi žitak! U povijesti svake vjere, u narodni tradicija, u arheologiji i umjetnosti cije­loga svita najt ćemo sveta stabalja. Stari naro­di su vjerovali, da stablo, ko nikne,  javlja boga. Duhovni koren stabla je u božanskom svitu, a njegova koruna se širi zvrhu svita. I tako stablo veže ne­bo i Zemlju, ali i pod­zemni svit, svit mrtvih. Zato kad stablo simbolizira duhovnu komponentu i kad je ispunjeno nekom svetom mo­ću, su ljudi poštovali stablo, ko svako ljeto umira i se opet oživljava. Bili su osvido­čeni, da se u njem manifestira nešto mi­stičnoga, ča je iznad človika, nač on nima uticaja i ča valja za cio kozmos. Zato je stablo i simbol svemira, uni­verzuma.

Tagovi: 

Ste znali? - Na Badnjak moramo jisti ribu

Kad je na stolu ponudjeno čuda jila, se veli da smo pogošćeni „kot na Božić“. Današnji dan nam stol svaki dan izgleda kot da je Božić, zato nam jiliši na sam Božić nisu osebujni. Prlje­ je Badnjak bio posni dan. Uopće je jur od Martinje bio post, ki je du­rao cio advenat i je završavao na Badnjak po polnoćnici. Pos­titi znači, da je dost jednoč na dan najisti se do sitosti i ne jisti ništ mesnatoga. Zato se na Badnjak pred polnoćnicom ji riba, zvećega šaran (Karpfen).

Tagovi: 

Ča ću mojoj ženi darovati za Božić?

Vrime darivanja je pred vrati, a fali vam dar za vašu ženu! Skradnja je dob, da se otpravite na put u prodavaonice. Morebit niste sigurni, s čim bi mogli razveseliti va­šu ženu, svejedno je li vam je šohalj­ka/­dra­ga, partneri­ca ili hižna družica. Ako ne znate, čemu bi se veseli­la, se morate baviti s va­šom ženom, da bi vam konačno došao napamet idealan dar za vašu bolju polovicu. Ako odredjen uvjet nije ispunjen, a to je, da ju dobro poznate, nećete riješiti pro­blem dara. Pitanje „ča ću mojoj ženi darovati za Bo­žić“ ide u dibinu, a nije sa­mo“ ću zbogom ča-to ku­piti, da i to obavim“. To je naime pokazatelj, da su vam se ohladile ćuti za vašu ženu.

Tagovi: 

Ste znali? - Nač misliti pri jilu na svetke?

Jisti moramo i na svetke, ia­ko se jur unajper bojimo da bi si mogli nabrati dodatne ki­le. Iako u pogledu na hranu svenek doznajemo novosti, neke fiksne ideje o hrani ima­mo. Na priliku ove tri:

Sadja moremo jisti, koliko ka­nimo: Sadje je zdravo zdravo, ali da ga sada moremo konzumirati, koliko kanimo, ne štima, ar sadje sadržava cu­kor, ki nam more naležati. Neka nam dva do tri kusići sadja dnevno bude dost.

Tagovi: