Zač si u vrtu neka zasadimo lilije?

Gdo se dobro ponaša prema lilijam, onomu ćedu cvas­ti na rahlom, sunčanom i čuvanom mjestu kroz cijelo ljeto, i to med majem i augustušem.  Lilijam škodi sa­mo žarko podnevno sunce.

U staroj Grčkoj je lilija bila posvećena božici Heri, kr­a­ljici ne­ba i ženi Zeusa, patroni hištva i potom­stva. Pokidob da je lilija bi­la kćer boga Zeusa i smrtne žene Al­k­mene, je Zeus kanio, da lilija po­stane besmrtna. I tako je kanio, da lilija pije mliko od prsi njegove žene Here. Dokle je Hera spala su joj liliju položili na prsi. Kumaj se je ona bila napila nekoliko kap­ljic mlika, se je mliko proljalo po cijelom svemiru ter je nastala Mlična staza. Od jedne kapljice, ka je spala na Zemlju, je na Zemlji zrasla bijela lilija.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da ptice nimaju zubi?

Ptice danas nimaju zubi, iako su je koč imale. Umjesto zu­bi, one danas hasnuju svoj kljun i mišićavi želudac, da bi si samlile hranu, ku su po­že­rale. Znanstveniki su izvidili da su ptice jur pred 116-imi milijoni ljeti „izgubile“ zube. Fosilni ostatki potvrdjuju, da su neke ptice imale kljun u najprnjem, a zube u zadnjem dijelu ust. S vrimenom je kljun preuzeo i zadnji dio ust, i ta­ko su pticam skrsnuli zubi.

Tagovi: 

Kako stariti, kad je starenje sramota?

Europa stari, a to je i u austri­janskom trendu. Kod nas sve već ljudi umira, a manje ih se rodi. S tim se broj starjih ljudi povećava, a broj mladih smanjuje. Ti podatki pridonašaju stilu žitka, u kom mladost nastaje pravi kul­t. Morebit da upra­vo sve manji broj mladih ljudi uti­če na elitarni položaj mla­dine u našem društvu. Muzika, moda, mediji, mar­keting, sve se orijentira prema mladomu človiku. A mladi človik mo­re konzumirati po­nudjeno zato, kad mu to finan­ciraju njegovi starji i staristarji.

Tagovi: 

Ste znali? - Prlje se je djelo plaćalo pivom 

Danas se naše djelo plaća pi­nezi. Djelači, ki su pred 5300-imi ljeti zidali mezopotamske palače su bili plaćeni pivom. To je bilo još vrime, kad se je trgovalo minjbom (Tauschhandel). Dva trgovci su mi­njali svoje produkte, ki su otprilike bili isto vridni. Jedno od sredstav plaćanja je bilo i pivo, morebit najstarji alkoholnih piliš človičje povijes­ti. Dokaze o plaćanju pivom su znanstveniki otkrili na pločici, na koj je to bilo dokumentirano ­klinastim pismom (Keil­schrift). 

Tagovi: 

Neke tajne za uspješne žene

Ne postoji univerzalna definicija za to, kako bi opisali uspješnu ženu, ar je za svaku ženu uspjeh nešto drugačijega. Na priliku je za neke že­ne uspjeh hištvo, za druge dica, za one, ke recimo nimaju dice posao, a za one ke nisu zaposlene, je uspjeh lip vrt, spravan stan itd. Negledeć na to, ča je za ku ženu uspjeh, odredjeni koraki su do ostvarenja uspjeha isti, iako je cilj različan. Us­pješne žene se svenek fokusiraju na svaki pojedini korak, ki pelja k cilju, a ne na cilj sam. To znači, da se žena, ka kani biti uspješna, pr­vo koncentrira na prvi korak. Svaki korak prema cilju je bitan. Ako samo jednoga ne na­či­njimo, smo izgubili kontinuitet.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako se ponaša hipohondar?

„Priznajem, da sam svaki put kad dostanem temperaturu, sigurna da s jednom nogom stojim u grobu!“ Gdo takoča veli, je morebit hipohondar, a znamda ste i sami hipohon­dar, ar na svaki, i najmanji, simptom pretirano reagirate puni straha. Hipo­hondar obraća pažnju na boli i simptome, ke drugi ne bi ni zeo up­a­met, i zaistinu ćuti tu bol i ju ne simulira. Na svaki način se na ta način mučno živi. Hipo­hondri ne kanu umriti. Problem im nastaje još veći, kad im doktori velu, da su zdravi.

Tagovi: