Zač svaki človik koč mora biti egoističan?

Za človika, ki misli samo na sebe, ki se skrbi samo za svoju hasan, ki vidi samo svoje potriboće, velimo da je egoističan ili sebičan. Ali moramo znati, da postoju različne fele sebičnosti i da nije svaka od njih negativna. Dobra sebičnost je recimo to, da nismo pripravni na kompromise, kad smo si jednoč izvojevali svoje prioritete. Človik samoga sebe mora ljubiti naj­već. Stoprv onda će biti čvrst i jak karakter. U zadovoljstvu sa sobom se more posvetiti drugomu človiku i mu biti potpora i pomoć.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako piglati prez pigle?

Rijetko gdo rado pigla. Ako se nabere čuda prateži, je vo­lja za piglanjem još ma­nja. Nositi ispiglanu pratež daje človiku utisak, da je uredan, da je stoprv onda pravi človik. Gdo rado ne pigla, a izgledati kani uredno, more spro­birati recept sa sprejom namjesto piglanja i ugnuti se mučnomu pigla­nju. Za ta sprej je potrib­na 1 žlica omekšivača (Weic­h­spü­ler), 1 žlica octa, prazan sprej za raspršivanje (Zer­stäuber) i 400 ml destilirane vode. Sprej za piglanje je ve­ljek gotov, čim su voda, ocat i omekšivač promišani u flo­šici. Za to se sastojki u flošici moraju dobro protresti.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač uz ljute jiliše piti mliko?

­Ako zagrizemo u ljutu papriku, ćutimo jaku, užarenu bol. Počnemo se potiti i suziti. M­orebit vam je jur gdo re­kao, da se neka napijete mli­ka. Ali zač upravo mlika? A pak: Zač su ljute paprike lju­te? Glavni krivac je supstan­cija zvana kapsaicin. Kapsaicin nima farbe, a ni ne duši. Kad pojimo ljutu papriku, se kapsaicin veže na odredjene receptore u naši usti.

Tagovi: