Gliva, naša kulinarska delikatesa!

Jesen stiže, gljivo moja!

Znamda poznate tu div­nu nujnu jačku Jesen stiže, Dunjo moja. Lipo ime Dunja nas spominja na labdasti žuti plod tunje, ka je u stari časi na jesen zrejala u vrti naših starihstarjih, a pak cije­lu zimu aromati­č­no du­ša­la s orma­rov seljač­kih stanov. Ali ne zrejaju na jesen samo tunje, ke su danas u naši vrti nastale jako rijetke, nego i glive. Po vru­ćem sun­čanom ljetu, kad zrak nastane vlažan, glive kot nore niknu iz ze­m­lje. Polag botaničkih istraživanj se je produžila sezona gliv za­hvaljujući klimatskoj promje­ni. Glive su jur svenek bile va­žna hrana človika, upravo u vrimenu, kad su naši preoci još bili lovci i pobirači.

Tagovi: 

Ste znali? - Zrela je zlata jabuka

Tunja je poznata kot „zlata jabuka“, ka raste i na stablu, a i grmu. Nje plod ima oblik jabuke ili kruške, ali je ne­pr­a­vilno grbav, zlatožut i pokrt vlasići. Tunja zvanaredno do­bro duši. Ali nje sirovo meso je tvrdo i trpko-kiselo i se ne da jisti sirovo. Kad pečemo jabukovu masnicu ili kuhamo kompot, moremo tim jilišem za osebujnu aromu dodati tu­nju. Jur stari Grki su tunju imali rado. U njevoj mitologiji je simbolizirala ljubav i sriću.

Tagovi: 

Ako još niste kuhali leću, kušajte ju!

Ako još niste kuhali leću, je doba da sprobirate recept, koga vam na kraju nudimo. Leća je naime jako zdrav jiliš. Ako još nikada niste kuhali le­ću, ju za početak morete kuhati kot jiliš iz lonca, ada kot eintopf, koga jimo žlicom. Ali od leće si moremo skuhati supu, načiniti salatu, jisti ju uz meso, ali i masnica s lećom je ukusan jiliš za objed, a da ne govorimo o namazu na kruh kot alternativu za šun­ku.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da je termalna voda dobra za obraz?

Termalna voda nije obična, n­ego ljekovita voda, ku sto­lje­ća dugo hasnujemo za lije­čenje različnih betegov kože, psorijaze, dermatitisa i ekcemov. Dobro je znati, zač je tako dobra za obraz. Danas svi kanu imati lip i čist obraz, a termalna voda je pravi ko­rak prema idealnoj koži. Termalna voda je puna minera­lov, na priliku kalcija i cinka i smiruje kožu, da upale nim­a­ju šanse. Ona potiče regeneraciju kože i joj vraća vlagu. Zato ju hasnuje i kozmetička industrija.

Tagovi: 

Od starih žemalj moremo skuhati dobar jiliš

Hladilnik je pun. Jogurte u njem smo kupili u akciji. Sad je nijedan ne kani. Čim bude prekoraknut datum, do kada se držu, je moramo hititi. Svako ljeto se po cijelom svitu hitu 1,3 milijarde tone hra­ne, a to je jedna tretina svih širom svita produciranih životnih namirnic (Leben­s­mittel). U Europ­skoj uniji 89 milijoni tonov jila završava med smetljem, a to je pro­sječno 179 kilogramov po osobi. Ovo su horendni broji, ako pomislimo na to, da polag Ujedinjenih narodov 795 milijoni ljudi na svitu ni­ma dost hrane ili gladi. Da životne namirnice ne završavaju na pladnji gladnih ljudi, nego na smetlju, nije samo etički problem.  Tako se rasipuju i djelatna sna­ga, tlo, voda i druge rijetke resurse.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako uživati wellness doma?

Počinuti i obnoviti svoju du­šu i tijelo danas najbolje mo­remo u spa ili wellness centri. Ako pak za to nimamo lazno ili financijskih mogućnosti ili ako smo upravo odanle došli, kad smo u nekom takovom mjestu uživali svoj odmor, moremo iskusiti čar spa tretmana u vlašćem domu. Sve ča nam je potribno, je žarka želja za užitkom, malo fantazije i elementarne ingredije­n­cije: mor­ska sol, eterična ulja po izboru, maslinovo, sunčenično ili manduljično ulje, šćetica za tijelo, gu­ba pak friške ili suhe rasline po izboru za užitak u k­adi (Bade­wanne).

Tagovi: