Ljeto nosi, ali brzo projde, a zima prosi!

U srpnju je najteplije i najsunčanije. Upravo zbog vrućin su moguća jaka nevrimena. Teplina julija omogu­ću­je dozrejanje žita, a na kraju i žetvu. Od srpa sr­panj ima svo­je ime. Srp marljivo djela, bi rekli stari ljudi kroz prizmu poljodjel­stva. Stari ljudi su znali i to, da je suh srpanj znak, da će vi­no biti dobro. Oni su govorili da onako kot ljeto sine, ono i mine.

Tagovi: 

Ste znali? - Ki planet bi mogao nastaniti človik?

Iako se je u javnosti svenek nanovič čulo, da postoju planeti, na ki bi bio moguć ži­tak, nedavno otkriće eg­zo­pla­neta Kepler-62f, ki je oko 1.200 svitlosnih ljet udaljen od Ze­mlje, daje ufanje, da bi on mo­gao biti prvo nebesko tijelo zvana Zemlje, na kom postoju povoljni uvjeti za žitak. Do to­ga zaključka su znanstveniki došli zato, kad pretpostavljaju, da na Ke­pleru-62f, koga vidimo na sliki, curi voda, a tim i uvje­ti za žitak.

Tagovi: 

Kako da je februar jedini ženski misec ljeta?

Miseci ljeta imaju i hrvatska imena: 1. je siječanj, 2. veljača, 3. ožujak, 4. travanj, 5. svibanj, 6. lipanj, 7. srpanj, 8. kolovoz, 9. rujan, 10. listopad, 11. je studeni, a 12. prosi­nac. Zač se miseci na hrvatskom jeziku i tako zovu, će­mo objasniti u ovom članku.

Siječanj je prvi misec ljeta. Zvećega je onda zima, mnogokrat je i sniga, a kad je temperatura pod nulom, je mraz. Je li se siječanj zbog toga zove si­ječanj, kad zi­ma siče sapu ili zato kad su prljekoč gospodari pri jaki mrazi morali u loza sići drva za nalaga­nje, nije jasno. Siječanj je na svaki način srce zime.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da jedni ljudi friže staru nego drugi?

Človičja tijela staru različno friško. Jedni ljudi sa sedamd­e­setimi ljeti moru bižati ma­ra­ton, a drugi se prez hodalice ne moru gibati. Za proces st­a­renja su uz druge faktore odgovorni i takozvani „geronto­geni”. Mogući gerontogeni su arsen u podzemni voda, benzen u industrijski emisija plinov, ultravioletno zračenje sunca kot i koktel od 4000 toksičnih kemikalijev u dimu nikotina.

Tagovi: 

Za dicu je žitak vječan, ar ona živu u sadašnjosti!

U adventu vjeran človik s ditetom asocira osebujan po­ložaj, i to iščekivanje Ditešca, ko će otkupiti svit od zla. Ča znači biti dite? Su dica svenek bila onakova kotno su danas ili su danas kompletno drugačija? Je danas teže biti dite ili je bilo prlje te­že biti dite? Kako si predstavljamo Maloga Jezuša? Si znamda kadakoč že­ljimo, opet biti dite? Zač si to željimo? Si to znamda željimo zato kad dite vjeruje u ljubav? Človik iz fizičkih uzrokov ne more svenek ostati dite, ali u svojem srcu si more očuvati nešto od onoga vrimena, kad je bio dite.

Tagovi: 

Ste znali? - Kakovo božićno drivo ćemo si ljetos postaviti?

Gdo si božićno drivo kupi sa žiljem, si je po Božiću mo­re posaditi vani, a sljedeće Bo­žiće si je opet more skopati i odnesti u stan, ako mu se u zemlji nije preveć proširilo žilje. Drivo je najbolje kupiti kod vrtljara, i to ne veće ne­go jedan metar. Tako će vani najsigurnije ra­sti. Neka bi mu žilje bilo za­motano u vriću. Do Bad­nja­ka se neka božićno drivo dr­ži u čripu ili kontejneru u garaži, pod lopom ili nutri u hladnom zimskom vrtu. Važ­no je poljivati je redovito. Ono se neka još ne nauči na teplinu stana. Od Bad­njaka početo se ono ne smi duglje ostaviti u stanu n­e­go deset dani.

Tagovi: