Rancem u obrazu ne moremo ujti!

Ranci su zrcalo naše genet­­­s­ke predispozicije, ali i vanj­skih i okolišnih faktorov. Nje si ne moremo prišporiti, ali proces nastanka moremo za­u­staviti. Gdo zaran do­sta­­ne rance, on vje­rojatno ima su­hu kožu i nejedn­a­ku pigmentaciju. Koža stari ravno tako kot i svi drugi organi človika.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da muškatli rado piju mliko? 

Pelargoniju u narodu zovemo muškatl. Ona cvate od kasn­o­ga protulića do kasne jeseni pak je zato jako ob­ljubljena. 
Ona potiče iz Južne Afrike, ali još u 18. stoljeću je dospi­la u Europu. Pokidob da nje žilje ne podnaša mnogo vla­ge, ju moramo poljivati samo, kad joj je zemlja u loncu 2 centimetare diboko suha. Pri zalivanju moramo paziti, da poljivamo samo zemlju, u ku je zasadjena. Kad su joj lišće ili cvijeti stalno vlažni, po­č­nu gnjiti. Pelargoniji je potribno mno­go sunca i temperatura viša nego 13 Celzijevih stupnjev. Na balkonu, ki je okrenut prema jugu, joj je mjesto optimalno. Važno je, da od­cvale cvijete muškatla odšći­p­nemo, ar tako potičemo na­sta­nak novih cvijetov. 

Tagovi: 

Zač je tišina naš najvažniji gost na dan?

Tišina je terapija za naše moždjane! U ovom svitu, u kom se pašćimo, u kom nam je stres zarinut u tijelo kot ža­lac, koga si ne moremo spuk­nuti van, rijetko imamo prilike uživati tišinu, da bi oćutili duševni mir i zadovolj­stvo. Nimci su za ta životni fenomen iskovali izraz „Schnelllebigkeit“. Pritom mislu na tempo, s kim si ubrzavamo življe­­­nje, da bi si u kraj­njoj konzekvenciji pokratili žitak. Hrvati govoru za užurbani svit kot da se je svit sam ubrzao, a zapravo smo mi ti, ki hitrimo ili jurimo kroz svit. Svim jezikom u Europi je za ta fenomen potriban izraz. Ali nam mora biti svisno, da smo si sa­mi uhitrili žitak, koga si moremo istotako i polakšati. U da­naš­njem članku neka ne bude na početku ferijov govora o tom, kakov efekt tišina ima za naše duševno dobro­stanje. 

Tagovi: 

Ste znali? - Kako preobladati lijenost?

Fali nam energija i volja, da obavljamo svoje zadaće. Lije­ni smo. Znamda nismo dost motivirani, kad ne vidimo smisao za naše djelo. Smisao moremo najti s mudrimi ci­lji. Za to je potribna motivacija. Čim imamo cilje, je moramo povezati s pozitivnimi ćuti. Pozitivne ćuti nam jačaju vo­lju. Potribno je i vizualizirati svoje cilje. Vizualiziranje zn­a­či, da si predstavljamo scenu na kraju, kako smo dostignuli rezultat i kako smo srićni i olakoćeni.

Tagovi: 

Nekoliko trikov, kako moremo izgledati tanje

Momentano je moderno, iz­gledati tanko. Bar koga ili ku pitamo, svi mislu da imaju na sebi preveć kilogramov. Čim dojdu tepliji dani, nosimo la­ku pratež i rado bi kaširali one dijele tijela, s kimi ni­smo zadovoljni. Ako si pro­mišljeno ziberemo pratež, moremo izgledati vitkije. Jur je mnogo člankov i knjig napisano na ovu temu, ali nije čemerno da se eficijent­nih tanačev nanovič spo­menemo. Obavezno se mo­ramo čuvati hlač s nabori, ada onakovih, ke su okolo pasa nabrane! Svejedno, ka­ko vitki smo, s nabori će svaki izgledati deblje. Uske hlače ravnoga ili bootcut kroja, onakove, ke se mrvu širu prema nogaljicam, su idealne. Veliki žepi na stra­ni ili na priliku svitliji dijeli na džinsi, dodat ćedu nam još ki-ta kilogram. To zna­či, takovih detaljev se moramo čuvati. Svitle farbe hlač „de­b­ljaju“. Paziti moramo i s kap­ri hlačami! To su hlače tri­čet­vrtinske dužine. Komu se vidu takovi modeli, ne smi biti ma­ljahan ili imati jače noge. S dužičkimi hlačami i višom peticom, ne moremo udjelati ništ krivoga. Suknje ,A’ kroja dobro stoju većini žen. Ako kanimo izgledati vitkije, je moramo in­tegriati u svoju garderobu. Takove suknje lipo kriju mali trbušac, a zvana toga nam optički rastežu figuru, tako da izgledamo kot da smo veći.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako riješiti ne­ugodne situacije na poslu?

Prijatelje i partnere si ziberemo, ali na poslu se moramo pogadjati s ljudi, ki su svakor­jački. Jedni su jednostavni, marljivi, iskreni, poštuju dru­ge i njevo djelo, a drugi su lijeni, opterećeni vlašćimi problemi, ne poštuju pravila i s­va­ku kritiku gledaju kot ataku. 
Neugodne situacije ne moremo prepričiti, zato je najvažnije da je akceptiramo kot ne­izbježno zlo. Svejedno kako neugodni su problemi, riješiti je moramo velje. Rijetki su ljudi, ki sve probleme rješava­ju s lakoćom. Malo je njih, ki su u tom pogledu prirodno nadareni.

Tagovi: