Ča ću mojemu mužu darovati za Božić?

Kot se približava Božić, sve intenzivnije mislimo na to, ča darovati svojemu mužu, da bi ga razveselili. Koč je to pr­a­vi izazov. Oni, ki su jur dugo u partnerstvu, su vjerojatno jur mnogo-ku super ide­ju ostvarili, a sada im fali inspiracija. Ča bi mu se mog­lo viditi, ča je istovrimeno funkcionalno, praktično i vr­i­dno investicije?

Tagovi: 

Hinju nas i plinju za malo sriće…

Kumaj nas gdo tako hinji kot kozmetička industrija. Reklama nam svega obiće, ča ne more držati, a mi nasjedemo. I tako ćedu i ljetos opet mnogi kozmeti­čki artikl ležati pod božićnim drivom. A pokidob da je Božić, se daruju malo draži dari, ar izgledati dobro nam je ča vridno. Ako smo se kroz ljeto njegovali pr­o­sječnimi produkti, neka sad ima prednost luksuz. Svako domaćin­st­vo oko 400 € ula­že u kosmetiku. Ali nastajemo i lipši i mladji, čim već pinez trošimo na drage produkte? Držu ti produkti to, ča obiću?

Tagovi: 

Ste znali? - Krmite ptice stoprv kad je sriž!

Popularno je zimi krmiti pti­ce i tako pridonašati svoj dio obrambi živin. Ali po­stoju različni pogledi o tom, je li je spametno zimi krmiti ptice. Od krmljenja naime profitira samo šakica ptic, sinice (Mei­sen), zebe (Fin­ken), drozdi (Dros­seln) i sun­čenke (Ro­t­kehl­chen), ada one, ke ionako nisu ugrožene. Uza to se pticam mnogokrat nudi kr­ma, ka im more naškoditi. Pri kr­mljenju moremo gledati divlje pti­ce.

Tagovi: 

Zač je lako, spočivati se na lovoru?

Dokle lovorove listi kuhamo za čaj, ugodno duši u na­šem stanu, čuda intenzivnije nego kad je kuhamo skupa s jiliši, zna Božica Brkan, ka pi­še internetski magazin: oblizeki.com. Obično osušene listi kuhamo u cušpajzi i supa. Da od lovora moremo kuhati i čaj, nam je kumaj bi­lo poznato. Koga bo­li vrat i ki kašlja, si u frtalj litra kipuće vode more taknuti veliku žli­cu smanjenih listi lovo­ra, ostaviti 10 minut, a pak uciditi. Čaj se mo­re zaslatkiti i piti. On djeluje i protiv vjetrov. Ali čajem si moremo i inhalirati.

Tagovi: 

Ste znali? - Mrvu već farbe u zimi ne škodi

Istraživanja velu da farbe, ke nosimo, utiču na mišljenje lju­di. Ako recimo nosimo čr­ljen kusić prateži, se ljudem čini, da smo tankoćutan človik. Ako se prezentiramo u kompletno črljenom outfitu, djelujemo na druge arogantno i hladno. Ako je bijela far­ba dominantna u našoj garderobi, smo optimistični, nekomplicirani, mirni i uredni, a uza to razumni, mudri i pr­a­ktični.

Tagovi: