Nikada nije prekasno, da si ostvarimo sanje!

Nikada nije prekasno, da si človik ostvari svoje sanje. Za to postoju mnogi dokazi. Igmar Bergman, najbolji filmski režiser svih vrimen (Cannes 1997. ljeta) je jednoč rekao o o­stvarivanju sanjov u protekli ljeti: „Stariti je kot pl­a­zniti na visok brig. Kot se mučimo gori, nas sve već ostav­lja moć, ali istovrimeno nam se proširuje vid i poboljšavaju iz­gledi!” Za nove ci­lje ada nikada nije prekasno. Koč je moremo o­stvariti stoprv, kad dojde prava dob. Dok­le živimo, moramo sanjariti. Gdo nima cilje, on je mrtav, iako živi. O­stvari­vanje nakanov nikada nije pre­kasno. Ostvarivanje idejov im­a­­ju posla s čvrstom voljom, odu­ševljenjem i odlučnošću. Neke od ovih svojstav človik ima stoprv u zreliji ljeti.

Tagovi: 

Samo malo nam je potribno za sriću!

Danas su ljudi manje srićni nego prljekoč. Imamo bo­lji životni stil, već slobodnoga vrimena, tip-top stane i aute, dost si zaslužujemo, a ipak ni­smo zadovoljni. Vjerno nas sproha­djaju stres, depresija i samoća. Uzato nam i karijera u poslovnom žitku stvara pritisak. Velike obitelji, ke su prlje bile potpora, su danas raspolov­ljene na male cele. Još i hištvo danas nije garant protiv duševne samoće.

Tagovi: 

Zač je dobro doznati, ča je čemerno?

Ke visti kanite čuti kot slu­šatelj, a čitati kot štitelj? Dobre ili čemerne? Morebit na to pitanje more dati odgovor medvid. Poznata je izreka: „O­nly bad news is good news!“ To znači, da se se­n­zacije do­bro proda­vaju. Ako kucak u­grize muža, to nije senzacija. Ali ako muž ugrize rottwei­lera, će se to povidati po cijelom svitu. Na sve, ča nije svakidanje, konzument medijev leti kot pčela na med!

Tagovi: 

Ste znali? - San je milina za naše zdravlje

Kad koč u noći ne sklopimo oka, se drugi dan ćutimo kot da nas je povezao autobus. Kako bi se ćutili pak, ako dvi, tri noći po redu ne bi spali? Bi to uopće mogli izdržati? Potriboća za snom je genet­ski odredjena. Ve­ći­ni ljudi je potribno med 6 i 8 uri sna, da bi normalno mogli funkcioni­rati. Na­ža­lost je moderni ži­tak povezan s mnogo stresa, glavnoga uzročnika za ma­njak sna. Zato su mnogi ljudi nezispani. To znači, da nisu ni fit, a ni produktivni.

Tagovi: