Kakova mama je dobra mama?

Žene, ke su majke, se dostkrat pitaju, je li su dobre majke. To pitanje si stavljaju još i onda, kad su jur zdavno staremajke, premda se nijednoj majki na svitu još nije ugodalo, da je svoje dite ili svoju dicu mogla perfektno zadovoljiti. Ne samo da to nije moguće, nego to ni­je ni potribno! Zato nijedna majka ne triba imati čemerno dušno spozna­nje, ako u dičjoj hektiki ne more izvršiti jed­nu ili dru­gu nakanu. Nijedna majka nije allrounderka. Zvana toga to, ča za jedno dite more biti idealno, za drugo dite uopće nije opcija.

Tagovi: 

Ča nam govori plač bebice?

Nije ugodno poslušati, kako se plače bebica, a uopće ne ako je to vlašća. Ali važno je znati da je plakanje potribno svakomu zdravomu novorodje­nomu ditešcu, ia­ko dura sko­ro če­tire ure na dan. Ako novopečena mama ili tata zna­ju, da im plač ne­što govori, je laglje podnašati ga. Novorodjeno di­te se plače, kad plačem komunicira i kad ka­ni ne­što poru­či­ti starjim. Ako mama i tata ne uganjaju, ča im dite plačem govori, se ono dalje plače. U zapadnoj kulturi su starji na­u­čni, da odgovaraju na plač diteta. Dite nije svenek uz majku, a kad zavikne, ona zna da ditetu nešto fali. U neki kultu­ra starji dicu cijelo vrime nosu, a pak ona rijetko spušćaju glas. Ipak njeve mame znaju, kada su recimo gladna. Kad je dite stalno uz svoje roditelje, mu nije potribno da viče.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča sol sve zna?

Mala količina soli more riješiti mnoge probleme u domaćinstvu, i to na lakocjen način.

Čišćenje pigle: Ako nam se ča zalipi na pigli, moremo sol postrovašiti na masan papir i potom vruću piglu postaviti na njega i brzo će pigla biti čista.

Čišćenje plise: Plisu moremo odstraniti s pastom od soli i soka od citrone.

Tagovi: 

Kako da se oslobodimo mrhunac i paukov?

Protulićem nam dohadjaju u stan i pauki i mrhunci. Ali postoji nekoliko fantastičnih trikov, kako da je na prirodan način držimo čim dalje od mje­sta, kade stanu­je­mo i kade su nam mrski. U tepliji miseci ljeta su nam u stanu neugodni, a naj­gorje je to, da je te­ško moremo hititi iz stana van, ar nam se na druga „vra­ta“ opet vraćaju. Kumaj smo se oslobodili jednih, su drugi ovde. Pauke naime privlačuje teplina človičjih domov.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča moremo činiti protiv čemernoga daha?

Jur ste sigurno iskusili, kako neugodno je najisti se luka, a potom razgovarati s ljudi. Ni­je problem, ako ga svi u dru­štvu jidu, ar onda svi spodob­no „dušu“. Ali postoju na­čini, kako zbaviti se če­mer­noga daha od luka. Per­šin je poznat kot odlično sred­stvo za neutraliziranje neugodnih duhov iz ust. Sve, ča moramo, je nekoliko listov dobro požvakati, ta­ko da se sok od peršina raširi po usti. Metvica (Pfeffermin­ze) djeluje kot i peršin, a isto­tako se i konzumira. Zva­na toga ona aktivira i probavu i smiruje želudac. Rotkvice isto ofriškavaju dah, ar djeluju antibakterijski.

Tagovi: