Ča nam govori plač bebice?

Nije ugodno poslušati, kako se plače bebica, a uopće ne ako je to vlašća. Ali važno je znati da je plakanje potribno svakomu zdravomu novorodje­nomu ditešcu, ia­ko dura sko­ro če­tire ure na dan. Ako novopečena mama ili tata zna­ju, da im plač ne­što govori, je laglje podnašati ga. Novorodjeno di­te se plače, kad plačem komunicira i kad ka­ni ne­što poru­či­ti starjim. Ako mama i tata ne uganjaju, ča im dite plačem govori, se ono dalje plače. U zapadnoj kulturi su starji na­u­čni, da odgovaraju na plač diteta. Dite nije svenek uz majku, a kad zavikne, ona zna da ditetu nešto fali. U neki kultu­ra starji dicu cijelo vrime nosu, a pak ona rijetko spušćaju glas. Ipak njeve mame znaju, kada su recimo gladna. Kad je dite stalno uz svoje roditelje, mu nije potribno da viče.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča sol sve zna?

Mala količina soli more riješiti mnoge probleme u domaćinstvu, i to na lakocjen način.

Čišćenje pigle: Ako nam se ča zalipi na pigli, moremo sol postrovašiti na masan papir i potom vruću piglu postaviti na njega i brzo će pigla biti čista.

Čišćenje plise: Plisu moremo odstraniti s pastom od soli i soka od citrone.

Tagovi: 

Kako da se oslobodimo mrhunac i paukov?

Protulićem nam dohadjaju u stan i pauki i mrhunci. Ali postoji nekoliko fantastičnih trikov, kako da je na prirodan način držimo čim dalje od mje­sta, kade stanu­je­mo i kade su nam mrski. U tepliji miseci ljeta su nam u stanu neugodni, a naj­gorje je to, da je te­ško moremo hititi iz stana van, ar nam se na druga „vra­ta“ opet vraćaju. Kumaj smo se oslobodili jednih, su drugi ovde. Pauke naime privlačuje teplina človičjih domov.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča moremo činiti protiv čemernoga daha?

Jur ste sigurno iskusili, kako neugodno je najisti se luka, a potom razgovarati s ljudi. Ni­je problem, ako ga svi u dru­štvu jidu, ar onda svi spodob­no „dušu“. Ali postoju na­čini, kako zbaviti se če­mer­noga daha od luka. Per­šin je poznat kot odlično sred­stvo za neutraliziranje neugodnih duhov iz ust. Sve, ča moramo, je nekoliko listov dobro požvakati, ta­ko da se sok od peršina raširi po usti. Metvica (Pfeffermin­ze) djeluje kot i peršin, a isto­tako se i konzumira. Zva­na toga ona aktivira i probavu i smiruje želudac. Rotkvice isto ofriškavaju dah, ar djeluju antibakterijski.

Tagovi: 

Kako ćemo uspješno telefonirati?(!)

Komunicirati telefonom zn­a­či, da prenašamo poruke glasom, ar ne vidimo človika s kim se pominamo. Človik, ki nas ne vidi, ne zna da smo u­pravo čemerno raspoloženi, da nam se sad ne telefonira, da upravo objedvamo, kad imamo pauzu i spodobno. Ali moramo misliti na to, da će naš sugovornik sve to prepo­zn­a­ti na našem glasu. 55% informacijov, ke prenosimo, človik s druge strani ži­ce dekodira po tom, kako doživljava naš glas. I zato nastaje važan svaki detalj telefonskoga razgovora.

Tagovi: