Kakove zimske jupe nikada ne izlazu iz mode?

Sad je jasno: Jesen je ovde!  Zato ćemo se danas posvetiti jupam i bundam, ke ćedu nas do protulića tepliti kroz jesen i zimu. Iako od ljeta do ljeta moda minja svoje obraze, dobar kusić garderobe nikada nije zastaran. Jed­na od najisplativijih investicijov je kvali­tetna jupa. Uz ultrapopularne oversized modele su ljetos ose­bito trendi jupe inspirirane mu­škim stilom. One su vječni klasičari. Morebit u Vašem or­maru takovu jupu imate, sta­ru, ali ljetos će djelovati kot da je nova. Tako nam mnogi kusići oprave moru preživljavati iz se­zone u sezonu. Uzrok za takove klasičare je, da su jedn­o­stavni, da je moremo nositi za sve prilike i da odgovaraju svim modnim stilom i ukusom. Jupe muškoga kroja se osebito ističu u kombinaciji sa ženstvenimi haljami i suknjami. Iako su najpopularnije farbe jupov muškog kroja standardna bež farba, sura ili črna, mo­remo najti i modele u pastelni ili žarki toni.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač se ženam umilja na čokolad?

Čokolad sadržava isto sred­stvo, ko produciraju mož­dja­ni dokle ćutimo ljubav. Supstancija se zove feniletilamin i ima ista svojstva svejedno, je li djeluje putem čokolada ili moždjanov. Fe­ni­letilamin uti­če na naše raspoloženje. Bro­j­na istraživanja su potvrdila, da je čokolad upravo zato ta­ko popularan i da se osebujno ženam umilja na njega. Zač upravo ženam?

Tagovi: 

Ste znali? - Ča u našoj kupaoni djelaju srebrne ribice?

Srebrna ribica se zavlači u mr­ačna i vlažna mjesta u na­šem stanu. Ovim insektom je potriban škrob (Stärke) i cu­kor. Ali ne žeru samo našu hranu, pratež i naše knjige, nego isto tako oduševljeno i prašnjače (Hausstaubmilben) i plisu. Tako gledeć su one hasnovite živinice. Da bi se mogle pomnožavati, im je po­tribna vlaga i temperatura med 20 i 30 stupnjev.

Tagovi: 

Kad odrašćena dica živu doma...

Austrijanska dica se prosje­č­no po 25. rodjendanu ise­lu iz roditeljskoga stana. Tim oni malo kraće ostaju u maminom hotelu nego ostali gradjani Eu­ropske unije, ki proj­du s 26-imi lje­ti. Hrvati najdug­lje uživaju mamine usluge, ar stoprv po 31. rodjen­danu velu zbogom roditeljskomu do­mu. Najkraće osta­ju doma mladi Švedi. Oni najkas­nije s 20-imi ljeti sprhnu iz roditelj­skoga gnjazda. I Slovaki,Talijani, Grki i Španjolci najvolu čučati do­ma kod ma­me.

Tagovi: 

Ste znali? - Znanstveniki su rekreirali prvu iskru žitka

Iako vjerojatno nikada nećemo dozviditi, kako je počeo žitak na Zemlji, znanstveniki imaju nekoliko odgovorov na to izazovno pitanje. Neki vje­ruju, da je u Zemlju udrio asteroid ili komet i da je tako stvorio uvjete za nastanak ke­mijskih uvjetov, ki su pro­uz­rokovali žitak. Istra­živači ima­ju dokaz za tu ideju. Visoko­energetskim laserom su česki znanstveniki simulirali udar.

Tagovi: