Ste znali? - Kako piglati prez pigle?

Rijetko gdo rado pigla. Ako se nabere čuda prateži, je vo­lja za piglanjem još ma­nja. Nositi ispiglanu pratež daje človiku utisak, da je uredan, da je stoprv onda pravi človik. Gdo rado ne pigla, a izgledati kani uredno, more spro­birati recept sa sprejom namjesto piglanja i ugnuti se mučnomu pigla­nju. Za ta sprej je potrib­na 1 žlica omekšivača (Weic­h­spü­ler), 1 žlica octa, prazan sprej za raspršivanje (Zer­stäuber) i 400 ml destilirane vode. Sprej za piglanje je ve­ljek gotov, čim su voda, ocat i omekšivač promišani u flo­šici. Za to se sastojki u flošici moraju dobro protresti.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač uz ljute jiliše piti mliko?

­Ako zagrizemo u ljutu papriku, ćutimo jaku, užarenu bol. Počnemo se potiti i suziti. M­orebit vam je jur gdo re­kao, da se neka napijete mli­ka. Ali zač upravo mlika? A pak: Zač su ljute paprike lju­te? Glavni krivac je supstan­cija zvana kapsaicin. Kapsaicin nima farbe, a ni ne duši. Kad pojimo ljutu papriku, se kapsaicin veže na odredjene receptore u naši usti.

Tagovi: 

Zač je svaki človik jur koč bio ljubomoran?

Nijedan človik ne more tvrditi da još nije bio ljubomoran. Rič „ljubomora“ je na­stala od dvih riči, od „ljubavi“ i od „more“. Ljubav je jaka ćut simpatije prema drugomu človiku. „Mora“ je duševna bol i tuga, ka človika muči, ada mori. To znači da je ljubomora ljubav, ka boli. Ljubav človika boli onda, kad se boji da bi mogao izgu­biti ljubljenoga človika. Gdo živi u partnerstvu, je koč jur oćutio ža­lac ljubavi, i to ljubomoru.

Tagovi: