Završna priredba za Minority Safepack

Na završnu priredbu austrijskoga komiteta europ­ske gradjanske inicijative Mi­nority SafePack srijedu, 9. maja je bila završna priredba u Hrvatskom centru u Be­ču. Pozvani su bili zastupniki gra­dišćanskih Hrvatov i koru­ških Slovencev, ki su bili na bilo kakov način upleteni u ovu kampanju, ka je završila kratko po Vazmi. Cilj je bio priredbe, da se završno zaokruži ova kampanja, ka je du­rala prilično ljeto dan dugo, veli govoračica austrij­sk­oga komiteta za Minority SafePack, Gabriela Novak-Karall.

Koncert »Mutter Erde« u sklopu festivala Friday Night s Yuryjem Revichem

Datum: 
pet, 05/18/2018 - 19:30

BEČ (18. maj) — Koncert »Mutter Erde« u sklopu festivala Friday Night s Yuryjem Revichem;

petak, 18. V. (19.30); Lehargasse 6-8, Beč 6. (Semper Depot);

posebnost ovoga koncerta je u pra­izvedbi obrade A. Vivaldija „Četiri godišnja doba“, poznatoga glazbenika Mateja Meštrovića.

Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
pet, 05/25/2018 - 20:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);

Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
ned, 05/27/2018 - 15:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);

Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
sub, 05/26/2018 - 20:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);

KUGA — Preda­va­nje Jasmin Meršić BA MA o „Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija ..."

Datum: 
pet, 05/25/2018 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 25. 5. (19.30) preda­va­nje Jasmin Meršić BA MA o „Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija izmed vridnosti i sniženja vridnosti na pri­m­jeru jedne gradišćanske os­no­vne škole."