Dospim/dospenem

U zadnjem broju smo si pogledali glagole na –ati i u­s­tanovili da se ne konjugiraju svi po a-konjugaciji. Danas ćemo se baviti i-konjugacijom i drugimi glagoli na –iti, ki nimaju i-konjugaciju. Pogledajmo si prvo i-konjugaciju na primjeru infinitiva „misliti“: misl-im, misl-iš, misl-i, misl-imo, misl-ite misl-u. Isto tako se konjugiraju i govoriti, moliti, posaditi,…: govorim, govoriš, govori, govorimo, govorite, govoru ili molim, moliš, moli, molimo, molite, molu. Pr­­­imjeri u rečenici: Oni molu svaki dan jutro i navečer. Re­k­la sam im, neka si posadu ovu lipu kiticu pred stan.

Zbog čega moremo biti ponosni na mnoštvo informacijov i stilov… (2)

Petar Tyran

Cilj je svih medijov, da­kle i tiskanih i eletron­skih, a pred svim i social media, da postižu čim ši­rje sloje publike, da je čitaju i gledaju čim već ljudi i da u sve većoj konkurenciji ne samo moru opstati, nego da po mogućnosti još i moru proširiti svoj klijentel, dakle štitelje, gledatelje odnosno p­osjetitelje. Naravno, da su novi mediji, takozvani social media velika konkurencija tra­dicionalnim medijam kako su to tiskane novine ili televizija ili radio. Zato se i ovi tradici­­onalni mediji pokušavaju u­sidriti i npr. i na webu, to je na domaći stranica u inter­ne­tu, na Fejsu itd.

Samoborski muzej predavanjem i izložbom o gradiš­ćanski Hrvati obilježio »Medjunarodni dan muzeja«

Samoborski muzej priklju­čio se je u petak, 18. maja obilj­e­žavanju Medjunarodnoga d­a­na muzeja izložbom i predavanjem o gradišćanski Hrva­ti. Uz prigodnu izložbu o životu i običaji gradišćanskih Hrvatov, u Muzeju je održano i predavanje dr. Katarine Tyran, sveučilišne asistentice na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća. Kako su uvodno pojasnili ravnatelj muzeja Miroslav Milonjić i kustos Luka Kazimović, ova izložba je dio svojevrsnoga tematskoga ciklusa; naime, prošlo ljeto je Samoborski muzej priredio izložbu o mo­liški Hrvati, a planira se da će kljetu u Samoboru biti pri­kazana i izložba o karašev­ski Hrvati u Rumunjskoj.

Turski Erdoğan u BiH kao doma

Europa neće opstati bez islama, niti more ignorirati Tursku, poručeno je nedilju s velikoga predizbornoga skū­pa turskoga predsjednika Er­doğana u Sarajevu. Autobusi iz Austrije, Francuske, Šve­d­ske, Makedonije i niza drugih zemalj desetak tisuće Turkov iz dijaspore došlo je u Sarajevo, najzapadniji europski grad u kom je Erdo­ğanu dopušćeno održati pred­izborni skūp uoči općih izbo­rov u Turskoj 24. junija o. lj. 

Tagovi: 

Oko 700 djelačev premalo u istočnoj Au­striji — šparoga ostaje dijelom neobrana

U G. Austriji su to u­gorki, krastavci, u Tirolu ja­buke, u D. Austriji špa­roge, jagode. Svim im je jed­no zajedničko — mnogo to­ga ostat će neubrano zbog manjka djelačev. Die Presse piše: Austriji nedo­staje sezoncev. Mnogi od njih dohadjaju iz istočne Europe pak nadležno ministarstvo odbije djela­če ki nisu iz EU. Ta kvota je svako ljeto sve ma­nja: ljetos 2150 — za 700 premalo.

Ste znali? — Ča djelati da nam dugo ostanu lokni?

Ako si teško morete stajlirati vlase, im vjerojatno fali volumen. Volumizer je sred­stvo protiv mlitavih, tankih vlasi. Mnogokrat su to pine za staj­ling. Počnimo rulja­njem vla­si zvrhu čela u sredini glave. Lokni izgledaju živije ako ha­snujemo viklere različnih veličin. Namatat moramo na viklere vlase u redi od vrha do dna, svenek od najper prema najzad. Češljem zdižemo mali ču­perak vlasi, ki je uži nego vikler i omotati ga okolo viklera od vrhov vlasi prema nutar. Čim završimo jedan red ćemo nastaviti s drugim redom, dokle ne zavijemo sve čuperke vlasi na viklere.

Tagovi: