Kako ćemo uspješno telefonirati?(!)

Komunicirati telefonom zn­a­či, da prenašamo poruke glasom, ar ne vidimo človika s kim se pominamo. Človik, ki nas ne vidi, ne zna da smo u­pravo čemerno raspoloženi, da nam se sad ne telefonira, da upravo objedvamo, kad imamo pauzu i spodobno. Ali moramo misliti na to, da će naš sugovornik sve to prepo­zn­a­ti na našem glasu. 55% informacijov, ke prenosimo, človik s druge strani ži­ce dekodira po tom, kako doživljava naš glas. I zato nastaje važan svaki detalj telefonskoga razgovora.

Tagovi: 

Duh protesta se širi Europom — veliki skūp malih gradjanov

Srpski studenti i mladi u Be­ču organizirali su u subotu, 8. aprila u podne, na Helden­platzu, skūp podrške gra­djan­skim protestom u otadžbini (domovini), s koga je upućena poruka da želju da Srbija bude demokratska zemlja kako je i Austrija, u koj se svaki glas na izbori broji. Akcija je pokrenuta na dru­štveni mriža, na inicijativu studentov porijeklom iz Sr­bije ki studiraju u Beču.

Tagovi: 

Rim se je dogovorio s libijskimi plemeni da zaustavu izbiglice

Posebno je vridno ča su to predstavniki narodov iz pus­tinje ki moru zaustaviti krijumčare ljudi. Nije čudo ča su se predstavniki već od 60 uglavnom berberskih plemen iz Fezana tri pune dane dogovarali s talijanskim minis­trom unutrašnjih poslov Mar­com Minnitijem na rimskom Viminalu, kade je Minis­tar­stvo unutrašnjih poslov, o kontroli južnih libijskih granic (odnosno, preciznije, fezanskih, jer ni Tripoli, ni Bengazi, a ni Tobruk nimaju nad tim područjem nikakove djelatne kontrole, i tako jur desetljeća dugo), koliko je ču­do da se sve to vrime nije ni znalo da je sva berberska, tebuska, odnosno sulejman­ska elita iz Fezana u Rimu. Pravo je čudo da nigdo od Talijana to nije provalio, ni na društvenoj mriži.

Tagovi: 

HKD Napredak: Deklaracija o zajedničkom jeziku je politikantstvo

Deklaracija o zajedničkom jeziku držav na području biv­še Jugoslavije ka je predstavljena u marcu obični je politi­čki pamflet čijim se plasiranjem unosi dodatni nemir u ionako nestabilnu regiju, stajališće je Hrvatskoga kulturn­o­ga društva Napredak sadržano u izjavi objavljenoj 12. IV.