V. Džihić: Srbija na „brisanom prostoru“

Viši savjetnik Austrijskoga instituta za medjunarodnu politiku Vedran Džihić smatra da unutar Srpske napredne stranke postoju previranja oko nastavka eurointegracijov, ka ćedu isplivati na površinu u predstojećoj predsjedničkoj kampanji u Srbiji. Govoreći o pogibelji da Srbija napusti svoj europski put, Džihić je rekao da u Srbiji postoji već političkih opcijov, a da ćedu predstojeći predsjednički izbori pokazati da „Ovde zaista nije sve onako kako morebit izgleda ako slušate (premijera Srbije Aleksandra) Vučića“.

Sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvat­ske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Treti susret predstavnikov Hrvatov izvan Republike Hr­vatske s predstavniki izvršne vlasti u Republiki Hrvatskoj održan je od 9. do 10. decem­bra u Vukovaru (hotel Lav, J. J. Strossmayera 18.). Na sjednici ćedu razmatrati mogućnosti unapredjenja i ja­ča­nja suradnje na gospodarskom, znanstvenom, kulturnom i svi drugi polji izmed Republike Hrvatske i Hrva­tov ki živu izvan nje granic.

Generalna sjednica Hak-a & božićna svečanost

Datum: 
čet, 12/15/2016 - 19:30

BEČ — (četvrtak, 15. 12. ) Generalna sjednica Hak-a & božićna svečanost u Hrvatskom centru, Schwindgasse 14, (19.30)

 

Dnevni red:

1) pozdrav i izvještaj predsjednika
2) izvještaj blagajnika
3) izvještaj kontrolorov
4) rasterećenje staroga odbora
5) odibiranje novoga odbora
6) adaptacija štatutov
7) buduće djelovanje

Po vrlo uskoj odluki Alexander Van der Bellen pobjedio Norberta Hofera

I po ovi najnoviji izbori za sa­veznoga predsjednika, da­kle po ponvoljenju izborov od 22. maja o. lj. inž. Norbert Hofer je u Gra­dišću ponovno dobitnik izborov — ali je na saveznoj razini sa znatno već osvojenih glasov pobjedio Alexander Van der Bellen.  Novi savezni predsjednik Au­strije u Gradišća ima većinu u samo u 19 općin, a Hofer u 157. U­kupno je u Gradiš­ću imalo 232.000 ljudi pra­vo glasati. Od toga je 69,59 posto ljudi išlo na izbore i predalo svoj glas. U prvom kolu izborov, kad je nastupilo još šest ka­n­didatov je Norbert Hofer bio dostao 36% glasov, a Ale­xander Van der Bellen je bio osvojio 14,4%. U prispodobi s timi izbori je Norbert Ho­fer nedilju, 22. maja u hrvatski i dvojezični općina do­stao za 19,4% već glasov, a Aleksander Van der Bellen za 30,2% već ne­go u prvom kolu izborov.

Tagovi: 

Na primjeru i izborov vidimo kako smo u svemu raspolovljeni i raskoljeni

Petar Tyran

Budimo iskreni, zapravo smo svi dosta presene­ćeni. Jedni zato kad je njev kandidat Alexander Van der Bellen ipak pobjedio, a to još i tako jasno — a drugi kad je njev kandidat Hofer ipak podlegao i to relativno jasno. To se pravoda tiče cijele Au­s­tri­je, dakle rezultate na savez­noj razini. U Gradišću je Ju­ž­nogradišćanac inž. Norbert Hofer iz Pinkafelja, kandidat Slobodarske stranke, osvojio daleko veću većinu glasov ne­go njegov kontrahent za šest ljet dugu funkciju saveznoga predsjednika Republike Aus­trije sveuč. prof. u m. dr. Ale­xander Van der Bellen: 53,3 za VdB-a a 46,7 za Hofera — u Gradišću: nasuprot saveznomu rezultatu: 58,4% (H) a 41,6% (VdB). Širom Gradišća je H u 152 opći­­na bio dobitnik a VdB samo u 19. U tom pogledu je VdB ma­nje izgubio u hrvatski odno­s­no mišoviti općina Gradišća (sa­mo 26: 16) u korist Hofera.

Gdo jur svenek svakoga razumi? Jožefu Hartmannu za 60-nicu!

Petar Tyran

Pisati o na ovom mjestu o predstojeći izbori za saveznoga predsjednika bi bilo jur zaman, uzalud, jer gdo do dana današnjega još ne zna koga će birati, neće ni zutra znati. A bilo kako će­du završiti — život će pojti dalje. A da su naši ljudi i u Hofe­ro­vom i u Van der Bellenovom loguru znamo ionako. U tom se ništ ne razlikuju od ostalih Austrijancev. Dakle ostanimo iskreni i nećemo tako činiti kao da bi bili presenećeni i da ne bi znali kako će završiti!