2. Medjunarodna kroatološka konferencija u okviru Hrvatskih studijov

2. medjunarodna Kroatološka konferencija u organizaciji Hrvatskih studijov Sveučilišća u Zagrebu održana je od 29. septembra do 1. okt. u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća. Pod peljanjem dr. sc. Sanje Vulić sudjelovali su znanstveniki, pretežno i slavisti iz Sjedinjenih Država, Nizozemske, Austrije i Australije kao Ugarske i Srbije ki su objavili knjige i/ili djela o Hrvati izvan Hrvatske. Tema ove kroatološke konferencije je bila „Hrvati izvan Hrvatske“ a sudioniki  su dali cijelovitu sliku o tom, kako se hrvatska kultura i hrvatski jezik gaju izvan Hrvatske.

Počele su vježbe gradišćanskohrvatskoga jezika na Bečkoj slavistiki

BEČ — Srijedu, 5. oktobra su počele vježbe gradišćanskohrvatskoga jezika na Bečkoj slavistiki. Konverzatorij, ki pelja lektorica dr. Zorka Kinda-Berlaković se zove „Gradišćanskohrvatski — analiza literarnih i stručno-jezičnih tekstov“ i broji dvi ure u tajednu. Vježbe su mišljene za studente, ki jur imaju odredjeno znanje u gradišćanskohrvatskom jeziku i kulturi.

Tagovi: 

Tečaji hrvatskoga u Malinskoj na otoku Krku

Na otoku Krku u Malinskoj su završili tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika. Da su se ljetni jezični tečaji u Malinskoj ugodali, najbolje kaže zadovoljstvo polaznikov ki su se jur na koncu tečajev najavili za dojduće ljeto. Ovo je drugo ljeto kako se uz semestralne jezične tečaje u Hrvatskom centru u Beču posebno nudu i ljetni tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga standardnoga jezika sa strane Društva za hrvatski jezik, abeceda Beč.

Tagovi: 

Hrvatski tajedan za dicu u Stinjaki

U Stinjaki u južnom Gradišću je subotu, 16. julija završio 19. hrvatski tajedan za dicu. Ljetos je sudjelovalo 31 dite u starosti od osam do 12 ljet na ovom tečaju hrvatskoga jezika, koga organizira Hrvatsko kulturno društvo-Jug na čelu s potpredsjednikom Hkd-a Brunom Radakovićem. Nudili su športske aktivnosti kao nogomet, tenis i različne igre s labdom i kazališnu djelaonicu, ku je peljao Jožef Hartmann. Težišće ljetošnjega kempa je bilo »90 ljet Gradišće«. Uza to su u program uključili i kompozitora Ferenca Liszta.
 

Tagovi: