Primarne oznake

Datum:

08/12/2022 - 16:00

 

Graničari pozivaju 8. decembra na božićni koncert u crikvu Fileža.

Uz same Graničare, ćedu nastupati i dičji zbor kot i tamburaški narašćaj.

 

Početak: 16:00

Kade: Farska crikva, Filež