Primarne oznake

Datum:

13/06/2015 - 18:00

UZLOP (13. juni) — 1. Tambu­raško shodišće »Putujućoj Ce­ljanskoj Mariji«;

 

subotu, 13. VI. (18.00) sv. maša u farskoj crikvi i procesija, zabava (20.00) u farskom domu;

člani folklornih dr­u­štav neka dojdu u na­rodnoj nošnji.