Folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa svečuje 35. obljetnicu postojanja. Tim povodom su u domaćem selu nedilju, 18. novembra priredili folklorno otpodne. Na inicijativu mr. Angelike Kornfeind je grupa utemeljena s oko 30 mladih ljudi. I danas još stoji na čelu društva ovoga ansambla u kom je aktivno oko 90 članov. Svenek je nato gledala, da se člani nauču nešto novo. Svečevanje je stalo pod posebnim geslom »Tambura, trumbita i trijangl«. Tijekom minulih 35 ljet se je korak po korak proširio repertoar muzike i koreografijov. Poljanci imaju šest gradišćanskohrvatskih tancev, sedam iz Hrvatske i dva iz Ugarske.Uz nastupe u bližoj i daljnjoj okolici Poljanci prezentiraju hrvatski folklor redovito i u inozemstvu. Putovanja su grupu peljala ne samo u različne zemlje Europe nego i u Kanadu i u Sjedinjene Američke Države (Usa). Kljetu Poljanci predvidjaju sudjelivati pri festivalu Łužičkih Srbov u regiji Lužice u Nimškoj.

 

VULKAPRODRŠTOF — Nedilju 18. novembra je folklorna grupa Poljanci opet priredila sada jur tradicionalno folklorno otpodne u kulturnom centru općine. Pod temom »Tambura, trumbita i trijangl« su svečevali 35 ljet postojanja grupe. Kanili su pokazati nove pute tamburanja. Uz svaku jačku ku je tamburaški orkestar odsvirao su drugi instrumenti bili uključeni. U prepunoj dvorani su nanović mogli pokazati, da su se cijelo ljeto trudili, da zavježbaju novi i zanimljivi program. Svi sadašnji člani grupe su suradjivali, a i negdašnji člani su se uključili.
 
Veliki tamburaši pod peljanjem učiteljice za glavnu školu, Štefike Feržin i Julije Kornfeind predstavili su šarolik novi program. Jačke su išle u uho, tako da su slušatelji bili oduševljeni. Otvorili su sadašnji, novi, a i negdašnji tamburaši s narodnom jačkom „U ruka tambura“. Svirao je i novi načelnik Vulkaprodrštofa, Fric Carić.
 
Tancoši su po dugom času pod peljanjem Doris Repay-Schön opet tancali „Ražanac“, mistični tanac, ki se tanca bez pratnje muzike i se je tako i dobro uklopio u temu cijeloga odpodneva. Negdašnji tancoši su nastupili u dvi grupa. Jedna si je zibrala ugarski tanac „Kalocsai páros“, a  druga „Plese iz Baranje“. Dostali su velik aplauz.
 
Gosti folklornoga otpodneva su bili Heinz i Johana Hoffmann, ki su predstavili poznate i manje poznate gradišćanske narodne jačke uz pratnju organca/lirice, guslov i tamburina. Tako je publika mogla med drugim čuti „Izresla je vinska loza“ iz Nove Gore, „Pasla j’ Mare bijele vole šare“ iz Koljnofa i „Meni kažu kalendari“. Klapa Vrime je otpjevala četire pjesme, jednu uz pratnju gitare, a jednu uz klavir. Teme klapskoga pjevanja su obično ljubav, vino, domovina i more. Otpjevali su „Ako spavaš vilo moja“, „Da te mogu pismom zvati“, „Ružo moja crvena“ i „Kad mi dođeš ti“.  
 
Glavni tamburaški program otvorili su solo-pjevači Paula Labg i Hanzi Domnanović jačkom „Kad čujem tambure“. Narodnu „Oj Jelena, Jelena“ su dica tancala, a potom se je čula u sasvim novoj verziji kako se čuje na Hati, uz pratnju dudov. Na duda je svirao mr. Robert Müntz. Da je i u Vulkaprodrštofu bilo ljudi ki su puhali dude, se vidi iz kućnoga imena Dudaševi. Poznatu narodnu jačku „Regiment po cesti gre“ su jačile Viktorija i Štefani Ivančić, Martina Špiranec i Patricija Lesković. Fabijan Pint je došao iz odzad i je bubnjao kroz cijelu dvoranu, ča je bilo jako efektno.
 
U 1983. ljetu, kad se je svečevalo 450 ljet naseljenja gradišćanskih Hrvatov je Orf bio producirao narodni kusić, Croatical s muzikom i naslovom »Pir na selu«. Glavnu ulogu su igrali Rudolf Bucolić i nekoliko laikov. Farnika je glumio Lukas Rešetarić. Tenori Walter Awecker, Gerhard Mangold i Jive Šumić su otpjevali poznatu jačku „Kad je otac za majkom išao“, a na pudica ih je pratila Štefika Feržin. Od Tambećarov poznatu jačku „Poštar“ su jačili Aida Radić i Petar Mogyorósi, a na violini je guslala Pija Pint. Jačka povida da je divojka dostala telegram u kom piše da ju junak ljubi. U sljedeći telegrami joj javlja da ju već ne ljubi. Ona se plače, tigla, si vliće vlasi, kad joj opet stigne telegram. Piše da ju opet ljubi, ali ona se smije, sad ga ona već neće.
 
Roman »Dr. Živago« Borisa Pasternjaka je postao jako popularan kroz film, snimljen u 1965. ljetu. Glavni lik je liječnik dr. Jurij Živago. Rič živago dolazi iz ruskoga jezika, a to žiznj = život, a život je najvažnija tema cijeloga filma. Larina tema iz ovoga filma je postala poznata po cijelom svitu, pravi hit, uopće kad ju je pjevao Ray Coniff pod titulom „Somewhere my love“. „Larina tema“ ostaje do dana današnjega jedna od najpoznatijih filmskih temov. Solo je jačila Marija Kornfeind, a na saksofonu su svirale Ines Špringšić i Martina Pint.  
 
„Makedonsko devojče“ je pjesma za nas u neobičnom sedmero-osminskom taktu. Jonče Hristovski je komponirao pjesmu u stilu narodnih pjesam. Solo su jačili Lukas i Julija Kornfeind, a na flauti se je čula Elizabeta Semeliker.
 
Novi fosili je jedna od najpopularnijih hrvatskih pop grup 70-ih i 80-ih ljet. Na svi koncerti nastupaju isključivo s vlašćim programom, a komponirao je skoro sve pjesme Rajko Dujmić. Novi fosili su se 1969. ljeta utemeljili i su imali prvi uspjeh 1976. na festivalu u Splitu s jačkom „Diridonda“, ka je nastala hit po cijeloj Jugoslaviji. Na pozornici u Vulkaprodrštofu su ov popularni hit otpjevali Doris Repay-Schön i Niki Semeliker, a Štefan Vučić i Manuel Bernhard su ih pratili trumbitom, a na trijanglu Fabijan Pint.
 
Čašćeni su i ovo ljeto člani ki su jur dugo u grupi: Marija Kornfeind, pjevačica, plesačica i tamburašica je 20 ljet aktivna, a Aida Radić pjevačica i plesačica je 10 ljet aktivna. Posebno su čašćeni člani, ki su 35-ljet u grupi, naime Birgit Drakšić, Doris Repay-Schön, Niki Semeliker, Sonja Guttmann i Angelika Kornfeind kao peljačica svih ovih 35 ljet.
 
Na završetku programa su aktivni tancoši tancali „Posavinu“. Nabita dvorana i oduševljena publika, već ki je morao domom pojti kad već nije bilo mjesta, su opet jednoč potvrdili, da ljudi rado dojdu na koncert folklorne grupe Poljanci.
(a.k./uredn.)

Kategorije

Slike