Književnica iz Cogrštofa, Ana Šoretić je osvojila pr­vu nagradu pri Medjunarodni književni dani »Si­par« u Mošćeničkoj Dragi u Istri u Hrvatskoj. Pri dvo­dnevnoj priredbi je sudjelivalo 14 književnikov iz pet zemalj, i to iz Austrije, Italije, Nimške, Srbije i Hrvatske.

Književniki su tokom vikenda morali napisati esej, kratku prozu ili poeziju na te­mu, ka je glasila: Naše društvo je … i ostat će … otvoreno … slobodno i jako. Ana Šoretić je rekla, za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće ta je tema bila jako izazovna. Ona da je svaku od trih točak predjelala na kritičan način i se pitala, da li je naše društvo zaistinu slobodno, otvoreno i jako. Književni dani »Sipar«, ke su pri­redili po sedmi put, su se prije zvali »Festival poezije«. Pokidob su proširili natica­nje i na prozu minjali su naslov. Naticanje je dostalo ime po Sipari, dva kilometre dužičkoj plaži u Mošćeničkoj Dragi. Pokidob organizatori naticanja nisu imali jurore za gradišćanskohrvatski jezik su prosili Anu Šoretić, neka piše po nimšku. Stručni žiri s germanisti, novinari i književniki je pak ocijenio pojedina djela autorov, med kimi je ljetos bilo čuda Talijanov kao i grupa piscev iz austrijskoga Lebringa.


U Mošćeničkoj Dragi u Istri održali su 7. Medjunarodne književne dane Sipar 14. i 15. septembra o. lj. i to u „Kući kulture Betty“. Orga­nizator je Zajednica Talija­nov Mošćenička Draga. Na­ticanje je dostalo ime po Sipari, dva kilometre dužičkoj plaži u Mošćeničkoj Dra­gi.

RIJEKA — Književnica iz sjeverogradišćanskoga Cogr­štofa Ana Šoretić je lani polo­žila drugo mjesto pri književ­ni dani Sipar, a zato ljetos nije računala s nagradom. Ipak je dobila »Sipar« tekstom na ni­m­škom „Unsere Gesellschaft ist und bleibt offen, frei und stark“.

Kako je Ana Šoretić rekla za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, Dom Europe u Že­ljeznu u svojem časopisu pred­vidja publicirati nagradjeni tekst. Uza to Ana Šoretić nagradjeni tekst kani presaditi u hrvatski jezik i ga publicirati na domaćoj strani u internetu.

Pri književnom naticanju »Sipar« u Mošćeničkoj Dragi je drudo mjesto osvojio Da­vor Grgurić, autor rodom iz Rijeke a na treto mjesto su odibra­li novinarku i autoricu Annu Volpe iz Italije.

Na 7. Medjunarodni knj­i­ževni dani »Sipar« sudjelovalo je ukupno 14 književnikov iz pet zemalj: Italije, Austrije, Nimške, Srbije i Hrvatske.

Djela su napisana na četiri jeziki — ke je pak ocijenio stru­čni žiri. Teksti se anonimno predaju u kuvertu s istim brojem, ki je bio i zabilježen na gotovom djelu. Ana Šoretić je po želji odnosno odredbi org­a­nizatora pisala na nimškom jeziku, jer da nisu imali nikoga u žiriju, ki bi dovoljno mogao ocijeniti tekst na gradiš­ćan­sko­hrvatskom jeziku 

Kako je žiri rekao u svojem obrazloženju za 1. mjesto „autorica je stoposto pogodila predloženu temu...“

(uredn.)

Kategorije

Slike