Petak, 16. julija je završio »Hrvatski tajedan« za dicu u Stinjaki. 52 dica iz sjevernoga i južnoga Gradišća su od pandiljka početo sudjelovala pri jezičnom tajednu sa šarolikim programom. Deset pedagogov i pomoćnikov je peljalo tečaje i podvaralo sudionike. Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (Hkd) je opet bilo organizator ovoga tečaja. Potpredsjednik Hkd-a za južno Gradišće, Bruno Radaković je jako zadovoljan s ljetošnjim tajednom. Pri završnoj priredbi su svi predstavili jačke i skeče, ke su se naučili tijekom tajedna.

STINJAKI — Dica iz cijeloga Gradišća (ali naravno pretežno iz južnoga dijela zemlje) su se igrala u dvorani za različne priredbe u Stinjaki. To su bila dica od 8 do 12 ljet, ka su se različnimi igrami vježbala hrvatski jezik. Uza to su opet imala mogućnost, da poboljšaju svoje znanje na kompjutoru.

Kako je rekao Bruno Radaković, potpredsjednik Hkd-a za južno Gradišće, dica su skupno bastljala i se igrala pri ovom hrvatskom tajednu u Stinjaki. Jezični tečaji su bili na programu svenek dopodne. Podiljeno u grupe su se pri igri i moljanju i početniki bavili hrvatskim jezikom. Kako je naglasio Radaković je cilj ovoga tečaja, da se dici na kreativan način približi hrvatski jezik. O poznavanju jezika je Radaković morao ustanoviti, da kod dice spada od ljeta na ljeto, i da se točno vidi gdo se doma još pomina s dicu po hrvatsku i za ku dicu je sve teže razumivanje hrvatskoga jezika. Hkd je priredio ov »Hrvatski tajedan« u Stinjaki jur po 21. put.            (uredn.)

Kategorije