U diskusiji o mogućem otva­ranju austrijskih granic za nimške turiste, Europska k­o­misija inzistira na koordiniranom djelovanju zemalj čla­nice EU. Iz Europske komisije poručeno je da je nadle­žni komesar Thierry Breton za idući tajedan zakazao videokonferenciju sa ministri turizma EU-a, kako bi se a­nalizirale potrebe u pogledu predstojeće ljetne sezone, prenosu novinske agencije iz Bruxellesa.

BRUXELLES —„Kontrole na unutrašnji granica EU-a bi tribale na koordinirani način biti okončane, čim epidemiolo­ška situacija u susjednoj regiji bude dovoljno konvergirala i pravilo socijalnoga distancira­nja bude dovoljno rasprostra­njeno, odnosno odgovorno pri­mjenjeno“, poručuju iz Euro­p­ske komisije.

Postepeno do slobode putovanja

Takaj ističu da bi ograni­če­nja za putovanja tribala, prije svega, biti popušćena izmed područja u kom je virus najmanje rasprostranjen.

Europska ustanova za prevenciju i kontrolu oboljenja (Ecdc) će u dogovoru sa čla­nicami EU-a izdjelati odre­dje­nu listu tih regijov, najavljeno je u Bruxellesu. Europska ko­misija će, uz to, izraditi prijedloge kako da se prometne veze unutar Euro­pe, u pogledu pla­niranja prometa tokom ljetno­ga odmora, moru obnoviti.

Bruxelles inzistira da po­vra­tak na slobodu putovanja mo­ra biti postepeno sproveden.

Otvaranje granic i moguće barijere

Ministrica turizma Austrije Elisabeth Köstinger je, pred kratkim iznesla mišljenje da bi bilateralnim sporazumom s Nimškom mogao omogućiti dolazak nimških turistov u Au­striju.

Naime, nimški turisti imaju značajan udio u prihodi austrijskoga turizma, ki neće mo­ći nadoknaditi velike gubitke nastale usljed pandemije sa­mo domaćimi gosti.

Austrijski ekspert za europsko pravo Walter Obwexer isti­če da europsko pravo smatra ne samo mogućim, već potribnim otvaranje granic za turiste.

Profesor europskoga prava na Sveučilišću u Innsbrucku je austrijskomu radiju Ö1 rekao da članice Schengena moraju držati otvorene granice i da su barijere moguće samo u cilju obrambe zdravlja.

Čim uzroki za preprike u p­u­tovanju nestanu one moraju biti uklonjene, ukinute, poru­čio je Obwexer, ističući da u tom sve države moraju biti ra­v­nopravno tretirane, a ne sele­ktivno, nezavisno od toga koli­ko turista iz ke zemlje dolazilo.

(uredn.)