Europska komisija protiv austrijskoga zakona kim se diskriminiraju i Hrvati!

Austrija inzistira na indeksa­ciji dičjega doplatka u skladu s troški života države u koj dite zaista živi. Europska ko­misija pokrenula je prošli ta­jedan postupak protiv Austri­je zbog indeksacije dičjega doplatka, ča izravno poga­dja i hrvatsku dicu s rodite­lji zaposlenimi u Austriji. 

BEČ — Austrija je, naime, vezala višinu doplatka s tro­ški života države u koj dite ži­vi, ali Europska komisija smat­ra da je takov zakon u suprotnosti s europskom legislaturom.

Dica ka živu u Hrvatskoj, a čiji jedan ili oba roditelja djelaju u Austriji, od ovoga ljeta primaju za trećinu niži dičji doplatak nego do sada. I do­kle je troljetno dite u Hrvat­skoj dosad primalo ukupan misečni dodatak od 172 eurov, on će pasti na samo 106 eurov.

Austrija inzistira na inde­ksa­ciji dičjega doplatka u skladu s troški života države u koj dite zaista živi. Velu kako je neodrživo da, na primjer, dica u Madjarskoj misečno primaju 39 eurov, u Poljskoj 28, Slo­vačkoj 24, a u Rumunjskoj 20 eurov, dokle njevi kolege iz ču­varnice ili razreda čiji roditelji djelaju u Austriji dostaju većstruko više iznose. S druge stra­ne, doplatak za dicu u država s višimi troški života bio bi u­većan. No kako je takove dice manje, Austrija bi ovim zakonom srezala godišnja davanja za dicu za već od 100 milijuni eurov.

Na vrhu liste zemalj gubitnikov smjestila se je Bugarska, kade će troljetnik primati 76 eurov, dokle ćedu najmanju razliku ćutiti dica u Nimškoj sa 163 eurov tr ona u Italiji s doplatkom od 164 eurov. S druge strane, najveći rast očekuje dicu iz Norveške, ka ćedu primati 198 eurov misečno.

(Sandra Veljković)