ŽELJEZNO — U Saveznoj gimnaziji u Željeznu imaju u ovom školskom ljetu osebujno velik hrvatski razred. Pohadja ga 25 školarov, to je za devet školarov već nego lani, jer su se javili i školari iz Niuzaljskoga kotara. U hrvatskom razredu se školari uču tri ure u tajednu hrvatski jezik kao obavezni predmet. Savezna gimnazija u Željeznu je s već 1100 školarov najveća sridnja škola Gradišća. Od 1987. ljeta onde nudu i hrvatsko podučavanje u okviru školskoga pokusa.

Otkada je dijecezanska gimnazija u Željeznu 2005. ljeta prekinula obavezni predmet hrvatski, je Savezna gimnazija jedina sridnja škola u Željeznu, ka nudi hrvatski jezik od prvoga razreda skroz do mature. Ali polag nove odredbe ćedu i na ovoj školi moći samo još usmeno maturirati u hrvatskom. Pismeno će se moći i nadalje maturirati na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u južnogradišćanskoj Borti. (ured.)

Kategorije