Po dugom času gradišćanski Hrvati imaju opet novoga duhovnika, Marka Mogyorósija (25). Petak, 22. junija ga je u katedrali u Juri posvetio biškup Lajos Pápai. Koljnofac Mogyorósi je bio zaredjen za dijakona, bogoslova u Ðakovačkom sjemenišću. Pred tim je bio školar benediktinske gimnazije i student teologije u Juri. Velika množina vjernikov je bila nazoči  pri ovom svetačnom crikvenom aktu u jurskoj katedrali, kade su tri drugi bogoslovi bili posvećeni. Svoju mladu mašu je služio nedilju, 24. junija u hodočasnoj crikvi u domaćem Koljnofu.

 

JURA/KOLJNOF — „…oznanit ću im tvoje ime, da ljubav, kom me ljubiš, bude u nji!“ (usp. Iv 17, 26) stoji na slika ke su dilili po mladoj maši rodjenoga Koljnofca Marka Mogyorósija 

kod hodočasne kapele Črne Madone. Cijelo selo je stalo na noga i se pripravljalo na ovo veliko svečevanje. Lani, po posvećenju za dijakona je dobio mjesto u jurskoj fari Sv. Mirka. Velikim intenzitetom je pomagao u farski posli i je dodatno još brojeći svaki dan čekao svoje zaredjenje u stolnoj crikvi. Kako je pred nekoliko dani rekao učenikom svoje domaće institucije Divica Marija ga je svenek peljala na njegovom putu od Koljnofa do Ðakova kade je tri ljeta studirao po nalogu biškupa dr. Lajosa Pápaija za bolje učvršćenje gradišćanskohrvatske zajednice. Množina ljudi, početo od familije sve do vjernikov rodnoga sela je nazočila na posvećenju u katedrali u Juri. Uz njega je biškup za duhovnika posvetio i Imru Borsa iz Fertőszentmiklósa, a za dijakona Richárda Végerbauera iz Vedešina i Miklósa Mészárosa iz Ácsa. Kod pričešćenja su Koljnofski tamburaši svirali dvi jačke, „Črnu Madonu“ i „Krist čekao je na ubrovi“. Po službenom sastanku je biškup izrekao mjesta ka čekaju na posvećene duhovnike. Tako će Marko Mogyorósi preuzeti cijelu faru u ugarskom gradu Kapuvár koj sliši devet okolišnih sel. Još nisu Koljnofci stigli domon iz Jure jur ih je čekao drugi zadatak a to priprema na molitvenu uru subotu navečer.

 

Kako su mogli svi nazočni viditi renoviranje vanjskoga dijela crikve je uprav ta dan bilo gotovo, kao znak, da je sada sve pripravno za mladu mašu. Subrat dr. Tamás Balázs sa svojimi vjerniki je sudjeljivao na ovoj molitvenoj uri i na iznenadjenje pozdravio Koljnofce na hrvatskom jeziku. Da će bit puno ljudi na mladoj maši je bilo vidljivo, jer su pred hodočasnu crikvu postavili velik šator s ekranom, na kom su vjerniki mogli pratiti svetačnu proslavu. Kod domaćega stana je farnik Antal Németh isprosio mladomašnika i zamolio njegove roditelje neka mu udilu blagoslov. Piše, moleći je mladomašnik Marko Mogyorósi došao u kapelu u pratnji svojih subratov. Mašu su po molbi mladomašnika oblikovali Koljnofski tamburaši, ženska klapa Golubice i bratić mu Ištvan Grubić na orgulja.

 

Farnik Németh je na početku maše zaprosio najmladjega duhovnika Jurske biškupije da predvodi svoju mladu mašu. Prodikovao je njegov bivši direktor u Benediktinskoj gimnaziji u Juri dr. Gáspár Csóka.

 

Po pričesti su mladomašnika pozdravili Marija Grubić u ime Crikvene stolice, načelnik Koljnofa Franjo Grubić; Pišti Kolosar predsjednik Hrvatske samouprave Županije Győr-Moson-Sopron; direktorica OŠ »Mihovil Naković« Agnjica Sárkőzi; predsjednica Hrvatske samouprave Koljnofa Ingrid Klemenčić, Marija Gludovac u ime školskih drugov i na kraju dr. Jožef Egrešić peljač koljnofske hodočasne grupe.

 

Na kraju maše je dugo hvalio mladomašnik gledeći na to, da nikoga ne izostavi. Na blagoslov je došao i željezanski biškup dr. Egidije Živković čiji dolazak i čija nazočnost je bila za svakoga veliko iznenadjenje. Cijelo slavlje se završilo s koreografijom Koljnofskoga kola pred hodočasnom crikvom kade je Marko Mogyorósi blagoslovio sve folkloraše.

 

Kod agape se je pak na kraju ispostavilo, koliko je došlo naroda, da ga počasti sa svojom nazočnošću — ljudi s ov- i onkraj granice skupnoga Gradišća.

(uredn.)

Kategorije

Slike