U organizaciji Matice hrvatske i Društva Lovrećanov iz Zagreba, u petak 8. aprila u Matičinoj dvorani u Zagrebu (ulica Matice hrvatske 2) predstavljena je knjiga pod nazivom »Književnost moj život« mr. Branislave Zaradić, bivše lektorice hrvatskoga jezika na Institutu za slavistiku, hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Beču i predsjednice bečkoga ogranka Matice hrvatske. O svojoj opširnoj recenziji knjige istaknuo je prof. Alojz Jembrih uz ostalo Zaradićeve zasluge za Bečku slavistiku a pred svim i za hrvatski jezik na Bečkom sveučilišću.

ZAGREB — U predstavljanju ovoga zbornika o brojni Zaradićevi stručni i temeljni predavanji i književni portreti su sudjelovali: urednik knjige Petar Tyran, Gabriela Novak-Karall, glavna tajnica Hrvatskoga centra u Beču, prof. dr. Alojz Jembrih s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu tr autorica ka je čitala odabrane dijele iz knjige a prof. Ivan Bekavac-Basić je peljao kroz program, koga je predivno ulipšala lovrečka klapa Slavić u Zagrebu.
Knjiga »Književnost moj život« je objavljen u izdanju Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznu. Zbornik na 321 stranici, uz uvodnu rič prof. dr. Nikole Benčića, donosi cjeline: „Bečka slavistika (rad, prisjećanja i oproštaj)“, „O bivšim studentima slavistike“, „Teme iz hrvatske književnosti (poezija i proza)“, „Predstavljanje književnih djela živućih hrvatskih autora i autorica“. Slijedi „Obiteljski književni kutak“, „Hrvatski pjesnici iz Gradišća“, „Predstavljanje književnih ostvarenja još neafirmiranih hrvatskih pjesnika“, „...i ostalo“, „Kritičko vrednovanje moga rada na sveučilištu i u ogranku MH“, „Odjeci nekih mojih književnih i kulturnih tema“ te pogovor i bilješka o autorici.
Kako je Petar Tyran naglasio uz ostalo „…objavljenjem ovoga zbornika esejov i prikazov o znameniti hrvatski književniki uključivši i one iz iseljeničtva, odnosno stare „dijaspore“, dakle i gradišćanske Hrvate, Hrvatsko štamparsko društvo je krenulo dodatnim putem u svojem publicističkom i obrazovnom djelovanju (…) Hštd uz ostalo vidi kao svoju zadaću, da upravo i ovakovimi izdanji kakovo je »Književnost moj život« svojemu klijentelu u Austriji ali i u susjedni zemlja olakša pristup hrvatskoj književnosti i da bude forum za stručnjake, ki djeluju, pišu i objvaljuju u korist gradišćanskih Hrvatov (…).
Gabriela Novak-Karall je istaknula važnost gospodje Zaradić za hrvatski jezik ne samo na Sveučilišću nego i u hrvatski institucija u Beču i Gradišću i je podcrtala brojna predavanja i stručne referate o hrvatski tema u prostorija prije Hak-a a kasnije pak Hrvatskoga centra u bečkoj Schwindgasse 14.
Alojz Jembrih je govorio o nevjerojatno duhovitoj knjigi i je pohvalio grafičko rješenje a prije svega i naslov knjige. U tom vidi križ, ki ujedno načinja most, ka spaja književnost i ne još nadodao kako „slikovitost je integralni dio teksta“ a na drugu stranu da „je djelo višeslojno, zanimljivoga sadržaja i bogatoga izričaja. Skladno je oblikovano s likovnimi prilogi, a je zapisano sve ono u čemu je autorica sudjelovala za vrime svoga angažiranoga djelovanja u Beču, koj je književnost bila most, a i ona sama bila je „most književnosti“ med gradišćanskimi Hrvati u Beču. Zbornik, čiji izbor i obradu teksta potpisuje Mate A. Ivandić, autorica je naminila u prvom redu gradišćanskohrvatskim sridnjoškolcem kao dodatni sadržaj za upoznavanje hrvatskoga jezika i književnosti. Knjiga »Književnost moj život« se more naručiti kod Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznu. U tvrdi korica je, 331 str. i stoji 34 E (Hotterweg 54; 7000 Eisenstadt/Željezno, tel. +43/2682/61470 ili ured@hrvatske novine.at). (ur.)

Kategorije